Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Cykl spotkań z zakresu cyberprzemocy na terenie dzielnicy Praga-Południe

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 28 Lutego, 2018 - 09:23, pidzikowski

W Szkołach Podstawowych z osiedli Ostrobramska, Gocław i Kamionek spotkali się przedstawiciele Delegatury BBiZK w dzielnicy Praga- Południe.

Odpowiedzialność prawna nieletnich. Fot. BBiZK Odpowiedzialność prawna nieletnich. Fot. BBiZK

Z uczniami klas siódmych na terenie dzielnicy Praga-Południe przeprowadzono zajęcia z zakresu cyberprzemocy. Co to cyberprzemoc i jakie niesie ze sobą konsekwencje? Tematami spotkań edukacyjnych prowadzonych przez przedstawicieli Delegatury BBiZK w dzielnicy Praga-Południe było stosowanie przemocy rówieśniczej oraz przedstawienie zjawiska agresji elektronicznej, czyli cyberprzemocy. W trakcie zajęć przedstawiono młodzieży informację na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. 

Na spotkaniu zaprezentowano film BBiZK pn. „Nie Warto Ryzykować - Cyberprzemoc”, po którym odbyła się dyskusja oraz odpowiadano na pojawiające się wątpliwości i pytania.

Dodatkowo przedstawiono informacje na temat funkcjonowania Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Szkoleniem objęto około 280 dzieci z 12 oddziałów szkolnych.