Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Dzieci ratowały dzieci - ćwiczenia „Crash 2018”

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 13 Czerwca, 2018 - 15:44, pidzikowski

Na terenie przy ul. Księcia Ziemowita 29 odbyły się ćwiczenia z ratowania ofiar katastrofy drogowej. Autokar wiozący dzieci zderzył się z dwoma samochodami osobowymi. Pomocy, jako pierwsi udzielili im uczniowie z przejeżdżającego obok autobusu.

Dzieci ratowały dzieci - ćwiczenia „Crash 2018” Fot. M.Fuhrmann Dzieci ratowały dzieci - ćwiczenia „Crash 2018” Fot. M.Fuhrmann

- Scenariusz ćwiczeń był opracowany wcześniej niż wypadek, jaki miał miejsce w zeszłym tygodniu na zakopiance - mówiła podczas ćwiczeń Ewa Gawor, dyrektorka Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Ale jak widać w realnym życiu wydarzyła się katastrofa, w której tak jak w przypadku naszych ćwiczeń, ofiarami były dzieci, którym pierwszej pomocy udzielały ich rówieśnicy.

Poszkodowane zostały 52 osoby, głównie dzieci z autokaru, który według scenariusza podczas zderzenia z samochodem osobowym przewrócił się na bok. Uwięzieni w swoich pojazdach, których jeden zapalił się, zostali także dorośli. Uczestnicy ćwiczeń nie znali scenariusza, musieli reagować i podejmować decyzje na bieżąco. Zamysłem organizatorów było jak największe urealnienia zdarzenia.

Pomocy ofiarom z autokaru udzielili uczniowie – wezwali pomoc dzwoniąc pod numer 112, zabezpieczyli miejsce wypadku oraz zajęli się rannymi kolegami. 
- Życie pokazuje, jak ważnym jest, aby uczniowie byli szkoleni z zasad pierwszej pomocy, byli zaznajamiani ze stresem i nie bali się ratować komuś zdrowia czy życia – podkreśliła Ewa Gawor.
Pierwsze działania dzieci szybko wsparły wezwane służby. Ofiary zostały poddane triaszowi: 20 osób zakwalifikowano do grupy czerwonej, 11 – żółtej, 19 -  zielonej. Ofiar śmiertelnych nie było.

„Pomagam – jestem bezpieczny, jestem skuteczny”
Ćwiczenia „Crash 2018” były częścią projektu edukacyjnego „Pomagam – jestem bezpieczny, jestem skuteczny”, realizowanego przez m.st. Warszawy z udziałem Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Projekt obejmował przeszkolenie kilkudziesięciu uczniów Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8 w zakresie szeroko rozumianej pierwszej pomocy (zajęcia trwały przez cały semestr letni, obejmując część teoretyczną, w tym zajęcia z psychologiem m.in. z zakresu stresu pourazowego, praktyczną oraz warsztatową).

Ćwiczenia 13 czerwca były więc testem zdobytych przez uczniów umiejętności i jednocześnie sprawdzeniem ich predyspozycji psychicznych do prawidłowego reagowania w warunkach kryzysowych. Wszystkie dzieci miały zgodę rodziców na udział w ćwiczeniach.

Oprócz uczniów w ćwiczeniach udział wzięły m.in. jednostki ratowniczo-gaśnicze  PSP nr 5 i 8, Grupa Ratownicza PCK Warszawa, Stołeczny Zespół Pomocy Poszkodowanym, Pogotowie Ratunkowe i Zespół Ratownictwa Medycznego „Meditrans” oraz Policja.