Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Edukacja wolskich seniorów

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 7 Listopada, 2018 - 14:59, pidzikowski

Przedstawiciele wolskiej Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, rozmawiali o bezpieczeństwie z mieszkańcami Ośrodka Wsparcia dla Seniorów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Edukacja wolskich seniorów. Fot. BBiZK Edukacja wolskich seniorów. Fot. BBiZK

Na początku spotkania uczestniczka podzieliła się doświadczeniem, w którym przez nieuwagę mogła stać się ofiarą wyłudzenia pieniędzy metodą „na wnuczka”. Sytuacja ta stała się punktem wyjścia do przeprowadzenia pogadanki na przedmiotowy temat. Prowadzący przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa, prosili o zachowanie ostrożności oraz konsultowanie niepokojących telefonów z najbliższą Rodziną lub Policją.

W kolejnej części spotkania, prowadzący przypomnieli właściwe postępowanie w przypadku utraty lub kradzieży dokumentów tożsamości. Wskazali sposoby zastrzegania dokumentów, podkreślali istotne znaczenie czasu w przypadku utraty dowodu osobistego, paszportu czy karty bankowej. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestniczy otrzymali, ulotki edukacyjne dotyczące omawianych zagadnień oraz elementy odblaskowe.