Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Kto zostanie najlepszym dzielnicowym? - konkurs

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Wtorek, 3 Stycznia, 2017 - 13:17, mfuhrmann

Rozpoczął się konkurs „Dzielnicowy dla mieszkańców”. Ma on na celu wyłonienie najlepszego dzielnicowego w Warszawie, pobudzenie inicjatywy dzielnicowych, podnoszenie skuteczności ich działań zapewniających stałą poprawę poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie pełnienia służby.

Kto zostanie najlepszym dzielnicowym? - konkurs

Dzielnicowy to policjant, który doskonale powinien znać swój rewir – zarówno teren, ludzi, jak i problemy, które pojawiają się na podległym mu obszarze. Dobry kontakt z mieszkańcami, znajomość specyfiki dzielnicy, niebezpiecznych miejsc i potencjalnych zagrożeń pomaga mu w codziennej pracy, czyli zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnej społeczności. W Warszawie w zależności od wielkości danej dzielnicy może w niej pracować od kilku do kilkudziesięciu dzielnicowych. I tak np. w Rembertowie jest 5 dzielnicowych, w Śródmieściu 44, a na Mokotowie aż 53.

Konkurs przeprowadzony zostanie we wszystkich dzielnicach m.st. Warszawy i trwać będzie do 30 kwietnia.

- Warszawa od lat nagradza wyróżniających się w służbie policjantów, ale konkurs na najlepszego dzielnicowego jest specjalną formą podziękowania za ofiarną służbę funkcjonariuszy pracujących najbliżej mieszkańców i ich spraw -  mówi Hanna Gronkiewicz- Waltz prezydent m.st. Warszawy.

- Mam nadzieję, że w konkursie zostanie wyłoniony najlepszy dzielnicowy, dla którego służba na tym stanowisku jest nie tylko wypełnianiem codziennych obowiązków, ale i życiową pasją – powiedziała Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, z którego inicjatywy po raz pierwszy zorganizowano konkurs. W jego organizację i przebieg włączył się Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

Z każdej dzielnicy wytypowany zostanie przez kierownika Delegatury BBiZK jeden kandydat. Nominacja musi być poprzedzona dogłębną analizą pracy dzielnicowego wciągu minionego roku, jego faktycznych osiągnięć, dbałości o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców. Ocena dokonana przez kierownika delegatury powinna być oparta także na opiniach mieszkańców oraz członków Grup Osiedlowych.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu rozstrzygnie komisja konkursowa, w której skład wchodzą: dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy,  Komendant Stołeczny Policji lub jego zastępca, naczelnik Wydziału Prewencji KSP oraz przedstawiciele delegatur i BBiZK.

Nagrody finansowe ufundowane przez m.st. Warszawę za trzy pierwsze miejsca wyniosą:
I   miejsce – 2500 zł,
II  miejsce – 2000 zł,
III miejsce – 1500 zł,

Dla policjantów, którzy zajęli miejsca od 4 do 18, zostaną wręczone nagrody w wysokości 1000 zł.

Sami zobaczcie jak zmieniła się Warszawa

Od 2007 roku na dofinansowanie Komendy Stołecznej Policji Warszawa przeznaczyła 153,3 mln zł. W ramach tej kwoty sfinansowano m.in.: 283 941 służb ponadnormatywnych policjantów. Opłacenie tych dodatkowych patroli oznacza, że policjanci sprawdzają te  miejsca, które są pomijane w  regularnych patrolach.

Warszawa opłacała również 100 dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych –  17,9 mln zł oraz finansowała utrzymanie 4 kompanii kandydackich w Oddziałach Prewencji – 13,2 mln zł. Dzięki miejskim funduszom organizowany był staż adaptacyjny policjantów w służbie przygotowawczej pełnionej w Oddziale Prewencji Policji - ok. 14,6 mln zł.

Warszawa wspiera stołecznych policjantów także sprzętowo.  W ciągu ostatnich 10 lat za ponad 34 mln zł kupiono 369 pojazdów różnego typu, m.in. radiowozy, mobilne posterunki policji,  łódź ratunkowo-patrolową, robot pirotechniczny.

W latach 2007-2016 Warszawa przeznaczyła ponad 11 mln zł na nagrody dla policjantów, którzy podczas swoich służb przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa w naszej najbliższej okolicy.

Więcej na: www.samizobaczcie.pl

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Regulamin konkursu
    (plik: regulamin_konkursu.pdf, rozmiar pliku: 1986.75 KB)
    Download