Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Policja ostrzega seniorów przed oszustami

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Wtorek, 15 Maja, 2018 - 08:10, pidzikowski

O bezpieczeństwie z pensjonariuszami Domu Dziennego Pobytu Seniora rozmawiali przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus wraz z funkcjonariuszami Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Policja ostrzega seniorów przed oszustami. Fot. BBiZK Policja ostrzega seniorów przed oszustami. Fot. BBiZK

Na terenie Dzielnicy Ursus prowadzone są cykliczne spotkania profilaktyczne mające na celu uświadomienie seniorów przed różnymi rodzajami zagrożeń, w tym szczególnie w zakresie oszustw i wyłudzeń na tzw. wnuczka, policjanta. Podczas spotkań poruszane są również zagadnienia związane z kradzieżami i włamaniami oraz bezpieczeństwem osób starszych na drogach.

Celem spotkania było uświadomienie, szczególne mieszkających samotnie, że mogą stać się obiektem zainteresowania przestępców. Uczestnicy zostali zapoznani z metodami wykorzystywanymi przez przestępców. Wskazano również sposoby unikania niebezpiecznych sytuacji oraz w jak należy się zachować w sytuacji podejrzenia wyłudzenia pieniędzy. Ponadto wytłumaczono zasady postępowania w sytuacji zagubienia bądź też kradzieży dokumentów. Seniorzy wysłuchali wskazówek z dużą uwagą, ponadto zadawali pytania oraz zaangażowali się w dyskusję wspominając o sytuacjach, z którymi spotkali się wśród swoich znajomych.

Pod koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali elementy odblaskowe, a także materiały edukacyjne informujące o sposobach postępowania w sytuacjach omawianych podczas spotkania.