Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Porozumienie o współpracy z PCK

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 28 Lutego, 2018 - 14:52, psykus

Porozumienie dotyczy wspólnych działań ratowniczych, podejmowanych podczas klęsk żywiołowych i innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu publicznemu.

BBiZK. Porozumienie o współpracy z PCK fot. BBiZK. Porozumienie o współpracy z PCK

W dniu 28 lutego 2018 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Miastem Stołecznym Warszawą i Mazowieckim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża.

Na mocy zawartego porozumienia, Grupa Ratownictwa PCK Warszawa będzie wspierać działania Miasta w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym oraz prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych podczas klęsk żywiołowych, wypadków z udziałem środków transportu zbiorowego, podczas zgromadzeń masowych oraz innych zdarzeń. Zostaną również podjęte działania edukacyjne (skierowane do mieszkańców) służące przygotowaniu ich do sytuacji trudnych, nadzwyczajnych i kryzysowych.