Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Spektakl „Florka, która pogodziła serce z rozumem”

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 11 Marca, 2020 - 12:36, knajdzik

Dzięki dobrej współpracy przedstawicieli Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola z funkcjonariuszami Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy obejrzeli oni spektakl teatralny przygotowany przez strażników pt. „Florka, która pogodziła serce z rozumem”.

Spektakl „Florka, która pogodziła serce z rozumem”

Spektakl był skierowany do uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Celem było uświadomienie dzieciom jakie konsekwencje może mieć wyśmiewanie się z kolegów. Zwracał on również uwagę na odpowiednią reakcję na tego typu zajścia, podchodzenie z empatią do drugiego człowieka, budowę wzajemnego zaufania i tolerancji czy szukanie pomocy u osób dorosłych.

Dzieci aktywnie brały udział w przedstawieniu, identyfikując uczucia towarzyszące bohaterom oraz wskazując właściwe zachowania.