Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Studenci z Torunia z wizytą w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Piątek, 8 Czerwca, 2018 - 12:38, mfuhrmann

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy odwiedzili studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu realizujący projekt Uni-Komp-As mający na celu podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych.

Studenci z Torunia z wizytą w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy Fot. BBiZK Studenci z Torunia z wizytą w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy Fot. BBiZK

W dniu 7 czerwca br. w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy miała miejsce wizyta studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu realizujących projekt Uni-Komp-As z kierunków bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe i wojskoznawstwo.

Przedstawiciele BBiZK omówili organizację i zasady funkcjonowania Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym w szczególności Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania oraz zaprezentowali działanie monitoringu miejskiego, jak również Bazy Wiedzy o Warszawie – systemu informatycznego wspomagającego prace ZSKIR.

Wśród studentów duże zainteresowanie wzbudził system alarmowania i powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach, a także Centrum Powiadamiania Ratunkowego, jako jedyne w Polsce zorganizowane przez samorząd.