Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Szkolenie dla seniorów w Dzielnicy Włochy

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 14 Marca, 2018 - 07:55, pidzikowski

W klubie seniora „Stokrotka” przy al. Krakowskiej 274 odbyło się 9 marca br. szkolenie z zakresu bezpieczeństwa osób starszych.

Szkolenie dla seniorów w Dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK Szkolenie dla seniorów w Dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK

Delegatura BBiZK w Dzielnicy Włochy zorganizowała kolejne spotkanie z grupą seniorów pod hasłem: „Przemoc wobec starszych – skrywane cierpienie”. To hasło kampanii społecznej realizowanej przez Fundację Projekt Starsi, współfinansowanej ze środków m.st. Warszawy oraz funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”.

Celem spotkania było zapoznanie słuchaczy z problematyką przemocy, zarówno psychicznej, jak i fizycznej wobec osób starszych oraz podniesienie wiedzy i świadomości społecznej na temat specyfiki tego zjawiska. Seniorzy uzyskali informacje, jakie zachowania wobec starszych są kwalifikowane jako przemoc oraz poznali sposoby i formy pomocy, jaką mogą uzyskać w sytuacji przemocy. Prowadzący spotkanie przedstawili przykłady sytuacji występowania przemocy oraz odpowiadali na pytania zadawane przez słuchaczy, wskazując sposoby i formy postępowania adekwatne do sytuacji.

Podczas spotkania uczestnicy prelekcji otrzymali materiały informacyjne dotyczące korzystania z numerów alarmowych oraz sposobów postępowania w przypadku utraty dokumentów.