Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Wizyta przedstawicieli MSW Bułgarii

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Poniedziałek, 26 Marca, 2018 - 15:20, psykus

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy odwiedzili przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bułgarii, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe bułgarskich regionów.

BBiZK. Wizyta przedstawicieli MSW Bułgarii fot. BBiZK. Wizyta przedstawicieli MSW Bułgarii

W dniu 26 marca br. w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy miała miejsce wizyta bułgarskiej delegacji, złożonej z przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Straży Pożarnej. Spotkanie zorganizowane zostało we współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej, szkolącą bułgarskich partnerów w zakresie szeroko pojętego zarządzania kryzysowego.

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Ewa Gawor omówiła organizację pracy w Centrum, w szczególności zasady koordynowania informacją (będącą źródłem wspólnej wiedzy dla koordynatorów służb ratowniczych, porządkowych oraz miejskich) w ramach Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania.

Duże zainteresowanie wzbudziły systemy: informatyczny wspomagający stanowiska pracy służb, alarmowania i powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach, monitoring oraz bogata Baza Wiedzy o Warszawie, a także Centrum Powiadamiania Ratunkowego – jedyny CPR w Polsce zorganizowany przez samorząd.