Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Z życia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Poniedziałek, 10 Lutego, 2020 - 12:39, apodgrudna

Dnia 11 lutego obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Każdego dnia operatorzy odbierają setki telefonów. Według statystyk w Warszawie w 2019 roku zarejestrowano 1 324 193 zgłoszeń. Wśród nich 452 250 to zgłoszenia zasadne, czyli takie, które wymagały interwencji służb, reszta to pomyłki, głuche telefony lub celowe blokowanie linii alarmowej.

Z życia Centrum Powiadamiania Ratunkowego fot. Z życia Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Praca operatora numeru alarmowego 112 wiąże się z odpowiedzialnością i z dużym poziomem stresu. Główne zadania, jakie ma osoba na tym stanowisku to zdobycie potrzebnych informacji w określonym czasie, przy użyciu odpowiednich umiejętności komunikacyjnych, szybkie podjęcie decyzji, czy zgłaszana sprawa spełnia kryteria zgłoszenia alarmowego oraz w zależności od sytuacji powiadomienie odpowiednich służb lub odmowa przyjęcia zgłoszenia i zakończenie rozmowy.

Mogłoby się wydawać, że oczekiwania od kandydata na to stanowisko są niewielkie.

Obowiązkowe wymogi, które należy spełniać to:

- posiadanie, co najmniej wykształcenia średniego,

- posługiwanie się minimum jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym, umożliwiającym swobodną rozmowę,

- uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie państwowym w części teoretycznej i praktycznej, co wiąże się z uzyskaniem certyfikatu operatora numeru alarmowego.

Wymienione wyżej kryteria to tylko wymogi formalne, a jakie cechy osobowościowe powinien posiadać kandydat na operatora numeru alarmowego?

Najważniejsze cechy to: stabilność emocjonalna, odporność na stres, empatia, asertywność, umiejętność pracy w grupie i odpowiednie umiejętności komunikacyjne. Równie ważna jest umiejętność dystansowania się, a nawet poczucie humoru. Dystans do świata i siebie samego, umiejętność spojrzenia z innej perspektywy na przykre wydarzenia ułatwia w znaczny sposób poradzenie sobie z  negatywnymi emocjami.

Specyficzne i trudne w tej pracy jest to, że podczas 12-godzinnego dyżuru operatorzy muszą cały czas być w pełni skoncentrowani i gotowi do działania. Często jest tak, że po telefonie, w którym ktoś robił sobie żarty informując, że chce zamówić pizzę, czy żalił się operatorowi, że posiłki w  szpitalu,
w którym przebywa są niesmaczne, przychodzi kolej na zgłoszenie, w którym kobieta krzyczy do słuchawki, że jej dziecko nie oddycha, pali się mieszkanie lub miał miejsce wypadek z dużą liczbą osób poszkodowanych i wymagana będzie natychmiastowa reakcja ze strony operatora.

Ta ciągła gotowość, koncentracja i czujność w perspektywie czasu niesie za sobą szereg konsekwencji: bóle mięśniowe, bóle głowy, problemy ze snem. Dlatego tak bardzo ważna jest równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym.  Nie przynoszenie „pracy” do domu, czas na odpoczynek i przyjemności, zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczna są sposobem na utrzymanie dobrego stanu psychofizycznego oraz chronią przed wypaleniem zawodowym, na które w swojej pracy operatorzy są szczególnie narażeni.

W dniu ich święta życzymy im wszystkiego najlepszego!