Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Zajęcia pierwszej pomocy w Domu Kombatanta i Emeryta Wojskowego na Bemowie

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Wtorek, 10 Lipca, 2018 - 07:50, pidzikowski

Bemowscy seniorzy uczestniczyli w kolejnej edycji szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zorganizowanych przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.

Warsztaty pierwszej pomocy. Fot. BBiZK Warsztaty pierwszej pomocy. Fot. BBiZK

W dniach 25 czerwca oraz 4 lipca br. w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” przy ul. Sterniczej 125 oraz w Domu Emeryta Wojskowego przy ul. Pirenejskiej 5, odbyły się warsztaty przygotowujące do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia praktyczne przeprowadził strażnik miejski z referatu profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Wiedza i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy może być przydatna w każdej chwili i być nieoceniona w sytuacji ratowania życia, o tym już wiedzą najstarsi mieszkańcy Bemowa. Umiejętności szybkiego i skutecznego ratowania życia zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe powinien posiadać każdy z nas.

Na zajęciach, seniorzy poznali sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sposoby postępowania z osobą nieprzytomną, tracącą oddech, poszkodowaną w wypadku.

Przedstawiciel Delegatury przekazał informację o sposobach sprawnego i szybkiego wzywania pomocy w oparciu o ulotkę informacyjną: Co zgłosić? Gdzie dzwonić? Jakich informacji udzielać dyspozytorowi w trakcie telefonicznego zgłoszenia na numer alarmowy 112.

Wszyscy uczestnicy na koniec spotkania otrzymali zakładki do książek z instrukcją udzielania pierwszej pomocy oraz zakładki promujące Europejski Numer Alarmowy 112 ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.