Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Bezpieczne osiedle

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Czwartek, 15 Marca, 2018 - 10:18, admin

Bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu daje podstawę do harmonijnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb człowieka, jaką jest poczucie bezpieczeństwa, wymaga podejmowania szeregu wielokierunkowych przedsięwzięć, często z różnymi instytucjami. Ważne jest, by pamiętać, że wszyscy mamy wpływ na nasze bezpieczeństwo.

Rewitalizacja parku u zbiegu ul. Grochowskiej i ul. Podskarbińskiej Rewitalizacja parku u zbiegu ul. Grochowskiej i ul. Podskarbińskiej

 „Bezpieczne osiedle” to program prewencyjny ukierunkowany na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców warszawskich osiedli. Program ma na celu m.in. podniesienie aktywności lokalnego społeczeństwa w podejmowaniu bezpośrednich działań w celu wspólnej ochrony mienia, zapewniania bezpieczeństwa i porządku w okolicy własnego miejsca zamieszkania, a ponadto:

 • uaktywnienia służb w zakresie podejmowania działań na rzecz zmniejszenia liczby przestępstw i wykroczeń
  na terenie osiedli mieszkaniowych (w szczególności czynów zabronionych, w społecznej ocenie uznanych
  za najbardziej uciążliwe),
 • podniesienia poziomu wiedzy mieszkańców i władz lokalnych w zakresie rozpoznawania i unikania zagrożeń oraz pomoc w określeniu własnych możliwości przeciwdziałania,
 • dostarczania informacji o sposobach i metodach zapobiegania wykroczeniom,
 • współpraca i wspólne działanie Rad Osiedli, Policji, Straży Miejskiej oraz przedstawicieli Urzędu Miasta właściwej dla rejonu Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Skład Grup Osiedlowych:

 • Policjant dzielnicowy – właściwy dla Komendy Rejonowej Policji,
 • Strażnik miejski - właściwy inspektor ds. rejonu,
 • Przedstawiciel właściwej Rady Osiedla,
 • Przedstawiciel właściwej Delegatury BBiZK.

Zadania Grup Osiedlowych:

 • interweniowanie w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców,  a dotyczących nieprawidłowości związanych
  z kwestiami bezpieczeństwa,
 • ocena stanu bezpieczeństwa na terenie poszczególnych osiedli,
 • ocena stanu infrastruktury osiedla wpływającej na powstawanie i rozwój przestępczości.

Ponadto działalność grup ma kształtować tzw. bezpieczne przestrzenie na osiedlach i prowadzić do podjęcia działań modernizacyjnych w celu umożliwienia Straży Miejskiej i Policji skutecznej realizacji działań prewencyjnych.

W ramach powyższego programu w latach 2007 – 2018, odbyło się 20 051 spotkań z mieszkańcami Warszawy oraz wizji lokalnych w terenie. Zrealizowano 43 629 spraw.

W 2018 r. w ramach programu "Bezpieczne osiedle" funkcjonowało 129 Grup Osiedlowych, w ramach których przeprowadzono 795 spotkań oraz 888 wizji lokalnych. Zrealizowano 2 660 spraw.

W galerii przedstawiono przykładowe efekty działań.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Program "Bezpieczne osiedle" - efekty w 2015 r.
  (plik: bezpieczne_osiedle-efekty.pdf, rozmiar pliku: 14545.05 KB)
  Download
 2. 2.
  Program "Bezpieczne osiedle" - efekty w 2016 r.
  (plik: bezpieczne_osiedle_efekty_2016.pdf, rozmiar pliku: 9915.43 KB)
  Download