Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Dofinansowanie Straży Pożarnej

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Czwartek, 15 Marca, 2018 - 12:04, admin

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, gościom i turystom stolicy samorząd warszawski od wielu lat corocznie ponosi znaczne nakłady finansowe na bezpośrednie wsparcie Państwowej Straży Pożarnej. W latach 1999-2017 na ten cel przeznaczono łącznie ponad 162 mln zł.

Akcja gaśnicza prowadzona z kosza drabinopodnośnika

W latach 2007 - 2017 na dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy przeznaczono kwotę 100 001 737 mln zł.

Zakupiono m.in.:

1. Samochody specjalistyczne (około 25 mln zł), w tym m.in.:
• żuraw samojezdny HDS,
• 2 drabinopodnośniki,
• 2 drabiny mechaniczne (współfinansowanie w kwocie 2,7 mln zł),
• 5 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych,
• ciężki samochód ratownictwa technicznego z wyposażeniem ratowniczym,
• ciężki samochód pożarniczy wsparcia medycznego,
• samochód pożarniczy wsparcia medycznego z wyposażeniem,
• 2 samochody gaśnicze średnie z autopompą,
• 3 średnie samochody gaśnicze (współfinansowane w kwocie około 1,2 mln zł),
• mobilne laboratorium rozpoznania skażeń CBRN,
• 5 lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych do wspomagania działań grup ratowniczych,
• 2 samochody pod zabudowę pojazdu ratownictwa wysokościowego oraz pojazdu dowodzenia i łączności,
• 3 samochody techniczno-rozpoznawcze z wyposażeniem,
• 4 samochody rozpoznawczo-operacyjne.
 
2. Kontenery z wyposażeniem (2 502 556 zł), w tym m.in.:
• kontener oświetleniowy z wyposażeniem do oświetlenia terenu akcji ratowniczych wraz z nośnikiem kontenerowym,
• kontener kwatermistrzowski do logistycznego zabezpieczenia działań ratowniczych z wyposażeniem dla 60 osób poszkodowanych,
• kontener pod zabudowę agregatu proszkowego GP-3000 do gaszenia cieczy i gazów palnych,
• kontener z wymiennym sprzętem przeciwpowodziowym,
• kontener dekontaminacyjny.
 
3. Dwa zestawy sprzętowe do akcji przeciwpowodziowych (535 880 zł), składające się z:
• 2 zautomatyzowanych ładowarek do piasku, agregatów zasilających, podajników taśmowych piasku,
• minikoparki – do wykonywania prac ziemnych i wspierania obsługi urządzenia do napełniania worków z piaskiem,
• 4 quadów z przyczepami.

4. Łódź ratowniczą.
5. Worki do piasku (374 000 sztuk).
6. 5 pomp pożarniczych.
7. Folię do umacniania wałów.
8. Geowłókninę.
9. 3 namioty sztabowe z wyposażeniem logistycznym.
10. Skokochrony.
11. Radiotelefony z wyposażeniem.
12. Aparaty dróg oddechowych.
13. Węże pożarnicze.
14. Ubrania ochronne przed czynnikami chemicznymi.
15. Artykuły medyczne do toreb medycznych.
16. Deski pediatryczne.

Finsowano m.in.:

1. Budowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19 w dzielnicy Białołęka.
2. Współfinansowano budowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 przy ul. Młodzieńczej 7 w dzielnicy Targówek.
3. Rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 w dzielnicy Praga-Północ.
4. Przebudowę zaplecza technicznego KM PSP przy ul. Domaniewskiej 40 w dzielnicy Mokotów.
5. Budowę dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w JRG nr 13 przy ul. Strażackiej 141 w dzielnicy Rembertów,
6. Budowę drogi dojazdowej do budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 przy ul. Chrościckiego 76 w dzielnicy Włochy.
7. Przebudowę stacji paliw w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w celu dostosowania ich do wymogów ochrony środowiska.
8. Modernizację obiektu Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Polnej 1 w dzielnicy Śródmieście.
9. Budowę łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 w dzielnicy Praga-Północ.

 

W galerii przedstawiono przykładowe zakupy inwestycyjne na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.