Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Ćwiczenie obronne "Stolica 2015"

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Czwartek, 17 Września, 2015 - 15:33,

W dniach 16-17 września 2015 roku na terenie m.st. Warszawy odbyło się ćwiczenie obronne „Stolica 2015”. Scenariusz ćwiczenia został przygotowany z wykorzystaniem jednolitego tła strategicznego – dokumentu zawierającego hipotetyczne informacje dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz potencjalnych agresorów.

Ćwiczenie obronne "Stolica 2015" fot. Mapa Eurlandu

Przyjęte na potrzeby tła strategicznego  nazwy państw, stron konfliktów, bloków militarnych, sojuszy nie odnosiły się do jakichkolwiek rzeczywistych uwarunkowań politycznych, ekonomicznych i gospodarczych. Dzięki temu Warszawa była stolicą Wislandii, kraju położonego w Eurolandzie, któremu zagrażały dwa ościenne państwa Monda i Tabor.

Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie przygotowania Urzędu m.st. Warszawy do działania w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz realizacja wybranych zadań z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" (np. uruchomienie Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, rozwinięcie Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy). Część procedur związanych z ćwiczeniem miała charakter niejawny.

W trakcie ćwiczenia sprawdzono także gotowość do realizacji wybranych zadań na rzecz Sił Zbrojny RP przez Szpital Grochowski oraz przeprowadzono ewakuację dwóch urzędów dzielnic: Bielany oraz Wilanów.

W ćwiczeniu wzięli udział m.in. Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy Jarosław Jóźwiak, Sekretarz m.st. Warszawy Marcin Wojdat, a także dyrektorzy biur Urzędu m.st. Warszawy, burmistrzowie dzielnic, kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyznaczeni pracownicy realizujący zadania obronne – razem około 1000 osób.

Przeprowadzone ćwiczenie umożliwiło weryfikację przyjętych założeń i rozwiązań dotyczących wykonywania poszczególnych zadań oraz potwierdziło przygotowanie kadry kierowniczej oraz pracowników Urzędu m.st. Warszawy do realizacji zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Konferencja podsumowująca ćwiczenie odbyła się na strzelnicy ZKS Warszawa z udziałem zaproszonych gości m.in.: kadry kierowniczej Urzędu m.st. Warszawy, przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Komendanta Stołecznego Policji, Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP m.st. Warszawy, przedstawiciela Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie oraz wojskowych komendantów uzupełnień.