Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Zgromadzenia publiczne

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Wtorek, 28 Września, 2010 - 10:08,

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób, zwane dalej "zgromadzeniami publicznymi", wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia. Szczegółowo sprawy zgromadzeń publicznych reguluje Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2013 r. poz. 397).

Zgromadzenie publiczne

UWAGA

W dniu 3 października 2014 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 września 2014 r.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż część zapisów ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach jest niezgodna z ustawą zasadniczą. W pliku do pobrania zamieszczono tekst ww. ustawy z wykreślonymi zapisami, które utraciły swą moc w chwili publikacji wyroku. Pozostałe niekonstytucyjne zapisy wskazane w wyroku tracą moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

W chwili obecnej swą moc tracą zapisy dotyczące wymogu co najmniej 15 uczestników zgromadzenia publicznego oraz wydania przez Organ gminy zakazu zgromadzenia publicznego zgłoszonego później jeżeli organizator zgromadzenia, pomimo wezwania, o którym mowa w art. 7a ust. 1, nie dokonał we właściwym terminie zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników.

 

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym powinno zawierać następujące dane:

 1. Imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie
 2. Cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia
 3. Miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia
 4. Określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy
 5. Imię, nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie, adres przewodniczącego zgromadzenia.

 

Na podstawie Ustawy Prawo o zgromadzeniach w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy opracowany został formularz zgłoszenia zgromadzenia publicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia zawiadomienia znajdują się w poradniku internetowym, pod adresem:
http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/sprawa-w-urzedzie/zawiadomienie-o-zgromadzeniu-publicznym-0

Podpisane zawiadomienie o zgromadzeniu organizowanym na terenie miasta stołecznego Warszawy należy kierować na adres:

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa

Zobacz na mapie

1.
zamknij
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dane adresowe:
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wzór zawiadomienia o zgromadzeniu obowiązujący od dn. 9 listopada 2012 r.
  (plik: wzor_formularza_zgromadzenie_publiczne_i_oswiadczenie_przewodniczacego.pdf, rozmiar pliku: 120.64 KB)
  Download
 2. 2.
  Ustawa Prawo o zgromadzeniach obowiązująca od dn. 9 listopada 2012 r.
  (plik: ustawa_prawo_o_zgromadzeniach_po_wyroku_trybunalu_konstytucyjnego.pdf, rozmiar pliku: 2161.04 KB)
  Download