Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Zgromadzenia publiczne

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Wtorek, 28 Września, 2010 - 10:08,

Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób, zwane dalej "zgromadzeniami publicznymi", wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia.

Zgromadzenie publiczne

 UWAGA

W dniu 9 listopada 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 września 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z dnia 9 października 2012 r., poz. 1115). Zmiany dotychczasowych przepisów dotyczą przede wszystkim: zakresu informacji podawanych w zawiadomieniu o zgromadzeniu publicznym, obowiązków i odpowiedzialności przewodniczącego zgromadzenia, terminu składania zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym oraz zasad postępowania w przypadku zgromadzeń organizowanych w tym samym miejscu i czasie i wydawania zakazu przeprowadzenia zgromadzenia publicznego.

Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni robocze, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.

 

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym powinno zawierać następujące dane:

 

 1. Imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie
 2. Cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia
 3. Miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia
 4. Określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy
 5. Imię, nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie, adres przedwodniczącego zgromadzenia.

 

Szczegółowo sprawy zgromadzeń publicznych reguluje Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2013 r. poz. 397).

 

Na podstawie Ustawy Prawo o zgromadzeniach w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy opracowany został formularz zgłoszenia zgromadzenia publicznego.

 

Zawiadomienie o zgromadzeniu organizowanym na terenie miasta stołecznego Warszawy należy kierować na adres:

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa

Zobacz na mapie

1.
zamknij
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dane adresowe:
ul. Młynarska 43/45
01-170 Warszawa

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wzór zawiadomienia o zgromadzeniu obowiązujący od dn. 9 listopada 2012 r.
  (plik: wzor_formularza_zgromadzenie_publiczne_i_oswiadczenie_przewodniczacego.pdf, rozmiar pliku: 120.64 KB)
  Download
 2. 2.
  Ustawa Prawo o zgromadzeniach obowiązująca od dn. 9 listopada 2012 r.
  (plik: tekst_jednolity_ustawa_prawo_o_zgromadzeniach.pdf, rozmiar pliku: 33.84 KB)
  Download