Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Komunikaty o jakości powietrza w Warszawie

Increase Normal Decrease
share

Informacja o jakości powietrza dostępna jest na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Badanie i ocena jakości powietrza jest realizowana w oparciu o przepisy art. 85-95 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150). Powyższe przepisy wraz z rozporządzeniami Ministra Środowiska: z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1032) i z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1031) definiują system monitoringu powietrza, określają zakres i sposób badania jakości powietrza, określają minimalną liczbę stacji oraz metody i kryteria oceny.

Wyniki pomiarów ze stacji automatycznych na bieżąco można śledzić na stronie

http://sojp.wios.warszawa.pl/raport-dobowy-i-roczny,

natomiast alerty i zalecenia dla ludności są dostepne na stronie

https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/komunikaty.