Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Centrum Zarządzania Kryzysowego

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Poniedziałek, 7 Października, 2013 - 12:42,

Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy stanowi Wydział Centrum Zarządzania Kryzysowego BBiZK składający się z: 1) Działu Planowania i Koordynacji Działań, 2) Działu Służby Dyżurnej (Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy).

SŁUŻBA DYŻURNA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO M.ST. WARSZAWY
pełni całodobowe dyżury pod numerem telefonu:

22 196 56

Zadania CZK określa art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym(Dz.U.2007.89.590 z późn. zm.).

Zgodnie z przywołaną podstawą prawną do zadań CZK należy:
1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6) dokumentowanie działań podejmowanych przez CZK;
7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.