Bezpieczna Warszawa

Bezpieczna Warszawa

Plan Zarządzania Kryzysowego

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Poniedziałek, 7 Października, 2013 - 13:26, admin

Plan Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy (PZK) jest podstawowym dokumentem określającym zasady działania administracji samorządowej oraz pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie m.st. Warszawy.

Obowiązek opracowania i aktualizacji Planu spoczywa na Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy i wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2007.89.590 z późn. zm.)

Elementami składowymi Planu są:
I. Plan główny
II. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych
III. Załączniki funkcjonalne planu głównego
IV. Załączniki
V. Mapy

Plan główny zawiera charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, mapę ryzyka (w formie tabeli) przedstawiającą potencjalnie negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę, zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego (w tym Siatkę bezpieczeństwa m.st. Warszawy) oraz zestawienie