null

"Bezpieczeństwo seniorów" na Bielanach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
„Bezpieczeństwo seniorów” na Bielanach Fot. BBiZK
„Bezpieczeństwo seniorów” na Bielanach Fot. BBiZK

We wtorek 30 maja br. odbyły się warsztaty pn. „Bezpieczeństwo seniorów”. Wydarzenie zostało przygotowane przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Radą Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

W 2016 r. Rada Seniorów przeprowadziła wśród mieszkańców dzielnicy ankietę. Wśród wielu zagadnień znalazło się pytanie o poczucie bezpieczeństwa najstarszych mieszkańców Bielan. Wyniki sondażu wskazały, jak istotne dla seniorów są sprawy osobistego bezpieczeństwa. Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom najstarszych mieszkańców delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, we współpracy z Radą Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, już w styczniu zorganizowała debatę o bezpieczeństwie. Teraz, 30 maja br., przygotowała specjalne warsztaty w celu zapoznania jak największej liczby seniorów z informacjami o zagrożeniach oraz sposobach ich zapobiegania, w tym samoobrony. Warsztaty odbyły się we wtorek 30 maja w sali widowiskowej bielańskiego ratusza.

Wzięli w niej udział m.in. Komendant Rejonowy Policji Warszawa V - Lech Bielak, Naczelnik Wydziału Prewencji KRP – Dariusz Skalski, Zastępca Naczelnika V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej – Marcin Pawlak, instruktorzy samoobrony ze Straży Miejskiej m. st. Warszawy - Piotr Leszczyński i Justyna Faltynowska, Burmistrz Dzielnicy - Tomasz Mencina, wiceburmistrz Dzielnicy - Grzegorz Pietruczuk, a przede wszystkim ponad 130 seniorów. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali przygotowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego materiały profilaktyczno-edukacyjne oraz przygotowane przez Dzielnicę materiały promocyjne.

Na wstępie spotkania Burmistrz Tomasz Mencina i wiceburmistrz Grzegorz Pietruczuk podziękowali Policji, Straży Miejskiej, radzie seniorów i delegaturze BBiZK za przygotowanie tego spotkania i aktywne działania na rzecz bezpieczeństwa, a seniorom za dzisiejszą obecność. Przedstawiciele Zarządu Dzielnicy zapewnili, że stała poprawa warunków życia mieszkańców Bielan i Warszawy jest najważniejszym zadaniem samorządu, dlatego władze dzielnicy z przyjemnością wspierają wszelkie inicjatywny na rzecz lokalnej społeczności.          

Podczas pierwszej części spotkania, która miała charakter debaty, prowadzonej wspólnie przez Krystynę Żebrowską – Przewodniczącą Rady Seniorów oraz Izabellę Wasilewską - Kierownika Zespołu Delegatury BBiZK omówiono najważniejsze zagrożenia, na które są narażeni seniorzy. Przedstawiciele policji i straży miejskiej poinformowali seniorów o najczęściej występujących na terenie Bielan przestępstwach, nie zabrakło informacji o ciągle modyfikowanych metodach działania oszustów. Była to też okazja do przedstawienia założeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”, które ma ułatwić mieszkańcom kontakt z dzielnicowym. Bezpośrednie spotkania z dzielnicowymi policji oraz inspektorami ds. rejonu straży miejskiej odbywały się przez cały czas tego wydarzenia w przedsionku sali widowiskowej, gdzie funkcjonariusze przyjmowali indywidualne zgłoszenia od seniorów.

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Instruktorzy ze straży miejskiej przedstawili założenia skutecznej samoobrony. Zaprezentowane podczas warsztatów informacje miały przybliżyć, jak zachować się w obliczu napaści i zaraz po niej. Seniorzy zapoznali się z m.in. podstawami normami prawnymi dotyczącymi obrony koniecznej oraz przykładami tego w jaki sposób można ją przekroczyć. Z refleksji zgłaszanych przez obecnych na sali seniorów wynika, że prezentacja zrobiła na nich duże wrażenie.

Podsumowując spotkanie pani Krystyna Żebrowska – przewodnicząca Rady Seniorów Dzielnicy Bielany, dziękując wszystkim za udane spotkanie, wysoko oceniła działania służb mundurowych i warszawskiego samorządu na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa najstarszym mieszkańcom Bielan. Zgłosiła również potrzebę kontynuacji takich spotkań jesienią bieżącego roku.           

„Bezpieczeństwo seniorów” na Bielanach Fot. BBiZK
Zobacz galerię (3 zdjęć)
„Bezpieczeństwo seniorów” na Bielanach Fot. BBiZK
„Bezpieczeństwo seniorów” na Bielanach Fot. BBiZK