null

"Bezpieczeństwo seniorów" na Bielanach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
„Bezpieczeństwo seniorów” na Bielanach Fot. BBiZK
„Bezpieczeństwo seniorów” na Bielanach Fot. BBiZK

W dniach 24-25 października 2017 r. odbyły się warsztaty pod tytułem „Bezpieczeństwo seniorów”. Wydarzenie zostało przygotowane przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, we współpracy z Radą Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Warto przypomnieć, że w 2016 r. Rada Seniorów przeprowadziła wśród mieszkańców dzielnicy sondaż. Wśród wielu zagadnień znalazły się pytania o poczucie bezpieczeństwa najstarszych mieszkańców Bielan. Wyniki badania wskazały, jak istotne dla seniorów są sprawy osobistego bezpieczeństwa.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najstarszych mieszkańców, delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, we współpracy z Radą Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w styczniu br. zorganizowała debatę o bezpieczeństwie, a 30 maja br. przygotowała specjalne warsztaty w celu zapoznania jak największej liczby seniorów z informacjami o zagrożeniach oraz sposobach ich zapobiegania. w tym samoobrony. Wiosną i latem Rada Seniorów ponowiła dystrybucję ankiety. Jej wyniki ponownie wskazują, że zagadnienia bezpieczeństwa są dla bielańskich seniorów bardzo ważne.

Październik to miesiąc, kiedy samorząd organizuje dla swoich najstarszych mieszkańców szereg zajęć kultularno – społecznych pod hasłem „Bielańskie Dni Seniora”. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, współpracując z Radą Seniorów Dzielnicy, zaplanowała zajęcia dla seniorów pod hasłem „Bezpieczeństwo seniorów”. Warsztaty odbyły się w dniach 24-25 października w sali widowiskowej bielańskiego ratusza. Wzięli w nich udział m.in. I Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V, Zastępca Naczelnik Wydziału Prewencji KRP, Zastępca Naczelnika V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej, instruktorzy samoobrony ze Straży Miejskiej m. st. Warszawy, Wiceburmistrzowie Dzielnicy, a przede wszystkim ponad 80 seniorów.

Na wstępie każdego dnia warsztatów wiceburmistrzowie podziękowali Policji, Straży Miejskiej, radzie seniorów i delegaturze BBiZK za przygotowanie spotkania i aktywne działania na rzecz bezpieczeństwa, a seniorom za obecność. Przedstawiciele Zarządu Dzielnicy zapewnili, że stała poprawa warunków życia mieszkańców Bielan i Warszawy jest najważniejszym zadaniem samorządu, dlatego władze dzielnicy z przyjemnością wspierają wszelkie inicjatywny na rzecz lokalnej społeczności.

Przebieg warsztatów przez oba dni miał taki sam schemat. Podczas pierwszej części spotkania, która miała charakter debaty, prowadzonej wspólnie przez Przewodniczącą Rady Seniorów oraz Kierownika Zespołu Delegatury BBiZK Przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej poinformowali seniorów o najczęściej występujących na terenie Bielan przestępstwach, nie zabrakło informacji o ciągle modyfikowanych metodach działania oszustów wyłudzających pieniądze i kosztowności od najstarszych mieszkańców. Zbliżające się Święto Zmarłych było pretekstem, aby przypomnieć, że tereny cmentarzy to miejsca, gdzie pojawiają się kieszonkowcy. Dla Policji spotkanie to było okazją do przedstawienia założeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji „Moja Komenda”, które mają ułatwić mieszkańcom kontakt ze służbami. Bezpośrednie spotkania z dzielnicowymi z Policji oraz inspektorami ds. rejonu ze Straży Miejskiej odbywały się przez cały czas tego wydarzenia w przedsionku sali widowiskowej, gdzie funkcjonariusze przyjmowali indywidualne zgłoszenia od seniorów.

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy: instruktorzy ze Straży Miejskiej przedstawili założenia skutecznej samoobrony. Zaprezentowane podczas warsztatów informacje miały przybliżyć, jak zachować się w obliczu napaści i zaraz po niej, a więc: krzycz, długo i głośno, uciekaj, jeśli prosisz o pomoc, zwracaj się do konkretnej osoby, wykorzystaj do obrony przedmioty codziennego użytku, atakuj miejsca wrażliwe i punkty witalne, a jeśli zorientujesz się, że nie masz szans obrony, oddaj napastnikowi to co chce zabrać. Seniorzy zapoznali się także z podstawami normami prawnymi dotyczącymi obrony koniecznej oraz przykładami tego w jaki sposób można ją przekroczyć. Instruktorzy zaprezentowali na scenie podstawowe chwyty i sposoby samoobrony. Każdy z uczestników otrzymał instruktażową mini-broszurę warszawskiej Straży Miejskiej. Warsztaty zrobiły na obecnych duże wrażenie.

Podsumowując dwudniowe zajęcia przewodnicząca Rady Seniorów Dzielnicy Bielany, dziękując wszystkim za udane wydarzenia, wysoko oceniła działania służb mundurowych i warszawskiego samorządu na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa najstarszym mieszkańcom Bielan oraz zgłosiła potrzebę kontynuacji doskonałej współpracy Rady Seniorów z delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

„Bezpieczeństwo seniorów” na Bielanach Fot. BBiZK
Zobacz galerię (2 zdjęć)
„Bezpieczeństwo seniorów” na Bielanach Fot. BBiZK