null

"Bezpieczny Przedszkolak – Bezpiecznym Uczniem"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Gala Finałowa III Edycja Warszawskiego Projektu Edukacyjnego „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpiecznym Uczniem”
Gala Finałowa III Edycja Warszawskiego Projektu Edukacyjnego „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpiecznym Uczniem”

Dnia 15 maja 2013 r. odbyła się Gala Finałowa III Edycja Warszawskiego Projektu Edukacyjnego „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpiecznym Uczniem” pod patronatem Ewy Gawor, Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Organizatorem III Edycji Programu Edukacyjnego „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpiecznym Uczniem” jest Przedszkole Nr 264 „Pluszowego Misia”. Patronat nad projektem objęła Ewa Gawor, Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Partnerami w realizacji Projektu są: Wydział Oświaty i Wychowania dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz Straż Miejska m.st. Warszawy.

Projekt skierowany jest do dzieci pięcioletnich uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenie m.st. Warszawy.

Celem projektu jest zdobywanie przez dzieci wiedzy na temat ruchu drogowego, bogacenie słownictwa w tym zakresie, wspieranie ich w uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się po drodze oraz przewidywaniem skutków i konsekwencji różnych działań, jak również nabywanie umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się w domu, w przedszkolu i na placu zabaw, w drodze do szkoły i w szkole. Ponadto projekt ma na celu kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo – stanowcze odpowiadania „NIE” w sytuacjach budzących w dziecku niepokój oraz kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania przedszkolaka w sytuacjach trudnych i zagrażających zdrowiu – przygotowanie w tym zakresie do podjęcia roli ucznia.

Projekt składa się z kilku etapów:

  1. Cyklu zajęć „Bezpieczny Przedszkolak - Bezpiecznym Uczniem”,
  2. Konkursu plastycznego „Kodeks Bezpiecznego Przedszkolaka”,
  3. Quizu wiedzy o bezpieczeństwie,
  4. Festynu – „Gali Finałowej”.

Podczas Gali finałowej Przedszkola otrzymały certyfikaty „Bezpiecznego Przedszkolaka” i nagrody rzeczowe, natomiast opiekunowie otrzymali dyplomy z podziękowaniami.

Gala Finałowa III Edycja Warszawskiego Projektu Edukacyjnego „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpiecznym Uczniem”
Zobacz galerię (12 zdjęć)
Gala Finałowa III Edycja Warszawskiego Projektu Edukacyjnego „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpiecznym Uczniem”
Gala Finałowa III Edycja Warszawskiego Projektu Edukacyjnego „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpiecznym Uczniem”