null

"Bezpieczny Senior" – spotkanie na Żoliborzu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
„Bezpieczny Senior” – spotkanie na Żoliborzu. Fot. BBiZK
„Bezpieczny Senior” – spotkanie na Żoliborzu. Fot. BBiZK

W dniu 6 lutego br. w Domu Pielgrzyma "Amicus" przy ul. Hozjusza 2 z inicjatywy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Żoliborz, w ramach zajęć prowadzonych przez I Żoliborski Uniwersytet III wieku odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa seniorów.

W spotkaniu uczestniczyły funkcjonariuszki z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V i Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz, które przypomniały seniorom na jakie zagrożenia są szczególnie narażeni ze strony przestępców stosujących metody wyłudzania pieniędzy m.in. „Na Wnuczka”, „Na Policjanta” i „Na Prokuratora. W dalszej części spotkania zaprezentowano seniorom skuteczne metody wpływające na poprawę bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Należą do nich: zamykanie drzwi na klucz lub wewnętrzny zamek, zachowanie szczególnej ostrożności podczas wizyt osób nieznajomych, nie podawanie przez telefon swoich danych personalnych oraz danych zabezpieczających ich konta bankowe.Na zakończenie spotkania przypomniano seniorom numery alarmowe pod którymi mogą zgłaszać przypadki zagrażające ich bezpieczeństwu.

Seniorzy w trakcie spotkania chętnie zadawali pytania dotyczące ich bezpieczeństwa, dzielili się również własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami w tym zakresie. Na zakończenie spotkania pracownicy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Żoliborz wręczyli seniorom kalendarze na 2019 rok ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

„Bezpieczny Senior” – spotkanie na Żoliborzu. Fot. BBiZK