null

"Cichy zabójca" – czad, czyli tlenek węgla

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do zatruć najczęściej dochodzi z powodu wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Czad, czyli tlenek węgla, zwany także „cichym zabójcą” jest niewidoczny, bezwonny oraz nie ma smaku. Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. 

Wadliwe działanie przewodów kominowych może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji (w tym czyszczenia), wad konstrukcyjnych oraz niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do stopnia szczelności stosowanych okien i drzwi.

Wady te mogą prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz – cofa się do pomieszczenia.

 

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Pamiętaj!

  • Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
  • Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
  • Przeprowadzaj kontrole techniczne, w tym sprawdzaj szczelność przewodów kominowych, systematycznie je oczyszczaj i sprawdzaj ciąg powietrza.
  • Regularnie wietrz pomieszczenia, w których korzystasz z piecyków czy kuchenek gazowych.
  • Zainstaluj czujniki alarmowe wykrywające tlenek węgla.

Czujka, to wydatek zaledwie kilkudziesięciu złotych, a może uratować Tobie i Twoim bliskim życie!

„Cichy zabójca” – czad, czyli tlenek węgla. Fot. KM PSP m.st. Warszawy
Zobacz galerię (4 zdjęć)
„Cichy zabójca” – czad, czyli tlenek węgla. Fot. KM PSP m.st. Warszawy
„Cichy zabójca” – czad, czyli tlenek węgla. Fot. KM PSP m.st. Warszawy
„Cichy zabójca” – czad, czyli tlenek węgla. Fot. KM PSP m.st. Warszawy