null

„I Ty możesz zostać ratownikiem” – warsztaty dla przedszkolaków

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dziewczynka ćwiczy wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie do nauki RKO, obok niej kuca prowadząca. Pozostałe dzieci przyglądają się
Zajęcia z pierwszej pomocy dla przedszkolaków | Autor: SCB

Dzieci posiadają naturalną chęć pomagania drugiemu człowiekowi. Co więcej, wykazują się odwagą, a nawet entuzjazmem w sytuacjach potrzeby ratowania człowieka. Dlatego warto wykorzystywać ten potencjał i wspierać dziecko w nauce zasad udzielania pierwszej pomocy i kształtować jego postawę już od najmłodszych lat.

Pracownicy Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Praga-Północ rozpoczynają projekt pn. „I Ty możesz zostać ratownikiem”, który będzie sukcesywnie realizowany w praskich przedszkolach. Ma polegać na organizacji praktycznych warsztatów dla dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które będą dostosowane formą  i tematyką do możliwości i umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Pierwsze zajęcia w ramach tego projektu odbyły się w dniu 2 lutego 2024 r. dla grupy dzieci z Przedszkola nr 163 przy ul. Jagiellońskiej 28 w Warszawie. Przeprowadziła je przedstawicielka Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Praga Północ.

Zajęcia z dziećmi miały formę warsztatową z wykorzystaniem fantomów do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Przedszkolaki dowiedziały się, jak zadbać o bezpieczeństwo własne i zidentyfikować zagrożenia na miejscu zdarzenia, jak ocenić stan osoby poszkodowanej i jej podstawowe parametry życiowe oraz prawidłowo wezwać pomoc. Każde z dzieci miało okazję przećwiczyć swoje umiejętności podczas różnych scenek sytuacyjnych. Przedszkolaki uczyły się także, jak wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem fantomów do nauki RKO oraz przetrenowały układanie osoby poszkodowanej (nieprzytomnej, oddychającej, bez urazów) w pozycji bocznej ustalonej. Jest to jedna z pozycji bezpiecznych, umożliwiająca utrzymanie drożności dróg oddechowych u poszkodowanego bez specjalistycznych przyrządów. Dzieci podczas ćwiczeń udowodniły, że nawet niewielki wzrostem i wagą ratownik może pomóc dorosłemu człowiekowi.

Przedszkolaki były bardzo zaangażowane w zajęcia i entuzjastycznie podchodziły do nauki zasad udzielania pierwszej pomocy. Chętnie dzieliły się swoimi doświadczeniami oraz zasłyszanymi historiami z sytuacji, kiedy pomoc drugiemu człowiekowi była potrzebna. Wspólnie z prowadzącą obalono również pewne mity, które funkcjonują czasami w ludzkiej świadomości, a ich źródłem są np. różne produkcje filmowe.

Na zakończenie zajęć dzieci dostały książeczki edukacyjne pt. „Pomagam, bo umiem” opracowane przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa Urzędu m.st. Warszawy, w których opisane są właściwe sposoby postępowania w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.

Następne zajęcia dla kolejnej grupy starszaków odbędą się w dniu 5 lutego br.

Pracownik SCB pokazuje dzieciom na wybranych ochotnikach technikę ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej.
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Pracownik SCB pokazuje dzieciom na wybranych ochotnikach technikę ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej.
Chłopiec sprawdza obecność oddechu u swojej koleżanki, która pozoruję osobę poszkodowaną.
Prowadząca leży na ziemi pozorując osobę poszkodowaną, a dzieci mają za zadanie udzielić jej pomocy.
Prowadząca zajęcia pokazuje dzieciom na fantomie do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jak prawidłowo uciskać klatkę piersiową.
Prowadząca zajęcia pokazuje dzieciom na fantomie do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jak prawidłowo uciskać klatkę piersiową.