null

"Kwalifikacja wojskowa" film edukacyjny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dedykowany jest głównie 19-latkom (uczniów klas maturalnych), którzy są wzywani do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, a tym samym pierwszy raz w swoim życiu spełniają obowiązek nałożony na każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest obrona Ojczyzny.

Film ma przełamać obawy młodzieży pojawiające się przed udaniem się do lokalu, w którym pracuje komisja lekarska. Udziela odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z wezwaniem. Ma również uświadomić, że kwalifikacja wojskowa nie jest równoznaczna z wcieleniem do wojska, a jedynie ma określić stan i kategorię zdrowia wezwanych, oraz to że zgłoszenie się przed komisją jest obowiązkowe i nie powinno być przekładane na kolejne lata.

W polskim systemie prawnym od 2009 roku obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona. Dzisiaj do wojska wstępują tylko ochotnicy i ochotniczki. Każdego roku kwalifikacji wojskowej w Warszawie podlega około 7 tys. osób. W tej grupie prawie  6 tys. to mężczyźni, którzy w danym roku kończą 19 lat. Pozostałą część stanowią osoby, które nie stawiły się do kwalifikacji w poprzednich latach, kobiety posiadające przydatne dla wojska kwalifikacje oraz ochotnicy i ochotniczki. Co roku do kwalifikacji staje około 100 kobiet.

Kwalifikacja wojskowa służy wyłącznie określeniu zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn i kobiet

W Warszawie kwalifikacja wojskowa potrwa od 10 lutego do 28 kwietnia, obejmując 7 205 osób.
Kwalifikacja jest jednym z wielu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Jest przedsięwzięciem wspólnym wojewody, jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowych organów administracji wojskowej. Jej celem jest ocena stanu zdrowia, ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wydanie książeczki wojskowej. Zgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej nie skutkuje powołaniem do czynnej służby wojskowej, ponieważ od 2009 roku obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona, natomiast niestawienie się przed komisję lekarską jest zagrożone karą grzywny lub ograniczenia wolności.

Przed komisje lekarskie zostaną wezwani mężczyźni urodzeni w roku 2001 (rocznik podstawowy). Ponadto wezwania otrzymają mężczyźni z rocznika 1999 – 2000 uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej, a także urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kolejna grupę stanowią kobiety, które posiadają wykształcenie przydatne dla Sił Zbrojnych RP (farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria, psychologia, medycyna) wskazane przez wojskowych komendantów uzupełnień. Do kwalifikacji mogą się zgłosić również ochotniczki i ochotnicy, którzy ukończyli 18 lat, jeżeli nie posiadają orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Miasto st. Warszawa od lat przekazuje do szkół podobne filmy edukacyjne, które stały się podstawą do przeprowadzania lekcji o różnorodnej tematyce. Poruszano na nich kwestie bezpieczeństwa nad wodą, bezpieczeństwa pożarowego, temat dopalaczy, przemocy rówieśniczej, zagrożenia terroryzmem. Filmów i scenariuszy lekcji było kilkanaście. Dziś obejrzymy kolejny pt. „Kwalifikacja wojskowa”.

„Kwalifikacja wojskowa” film edukacyjny Fot. BBiZK
Zobacz galerię (4 zdjęć)
„Kwalifikacja wojskowa” film edukacyjny Fot. BBiZK
„Kwalifikacja wojskowa” film edukacyjny Fot. BBiZK
„Kwalifikacja wojskowa” film edukacyjny Fot. BBiZK