null

„Lato w mieście” w dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Umundurowany funkcjonariusz Straży Miejskiej m.st. Warszawy prezentuje z udziałem uczennicy sposób udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z wykorzystaniem defibrylatora.
Dzieci na spotkaniu o pierwszej pomocy przedmedycznej. Fot. BBiZK

W dniu 30 sierpnia br. w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Włochy odbyło się kolejne spotkanie z uczniami szkół podstawowych w ramach akcji „Lato w mieście”.

Tym razem poświęcone było ono zasadom udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, znaczeniu prawidłowego postępowania z osobą wymagającą reanimacji, itp. Wsparcia merytorycznego pracownikowi Delegatury BBiZK w Dzielnicy Włochy udzielił funkcjonariusz Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy, posiadający duże doświadczenie w realizacji działań profilaktycznych z różnymi grupami odbiorców, w tym z dziećmi.

Sposób prowadzenia zajęć, komunikatywność i jasność przekazywanych treści spowodowała, że dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach praktycznych, ćwicząc na fantomie udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Opiekunowie wraz z dziećmi z uznaniem odnieśli się do inicjatywy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Włochy dotyczącej organizacji tego rodzaju zajęć deklarując chęć udziału w kolejnych zajęciach planowanych na 2022 r.

Podczas spotkania przedstawiciel Delegatury przekazał Dyrektor OSiR Włochy przeznaczone dla dzieci komiksy pn. „Pomagam, bo umiem”, opaski i przywieszki odblaskowe ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Umundurowany funkcjonariusz Straży Miejskiej m.st. Warszawy prezentuje na sali gimnastycznej grupie dzieci sposób udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zobacz galerię (2 zdjęć)
Przedstawiciel Delegatury BBiZK w Dzielnicy Włochy przekazuje w sali gimnastycznej Dyrektorce OSiR komiksy dla dzieci pn. „Pomagam, bo umiem”, opaski i przywieszki odblaskowe, ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.