null

"Nieś pomoc drugiemu człowiekowi", warsztaty dla seniorów w Wilanowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
„Nieś pomoc drugiemu człowiekowi”, warsztaty dla seniorów w Wilanowie.Fot. BBiZK
„Nieś pomoc drugiemu człowiekowi”, warsztaty dla seniorów w Wilanowie.Fot. BBiZK

W dniu 28 listopada br. w Dziennym Domu Dla Osób Starszych mieszczącym się przy ul. Lentza 35 z inicjatywy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wilanów odbyło się spotkanie z seniorami.

Warsztaty o tematyce pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzili funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Podopieczni wymienionej placówki, wchodzącej w skład Ośrodka Pomocy Społecznej, poznali zasady udzielania pierwszej pomocy, a zdobyte umiejętności mogli doskonalić przy użyciu specjalistycznego sprzętu treningowego pod okiem instruktora. Uczestnikom przedstawiono metody postępowania w przypadku zasłabnięcia, urazów zewnętrznych i wylewów. Podczas spotkania prowadzono resuscytację krążeniowo – oddechową przy użyciu fantomu, omówiono, w jaki sposób należy wykorzystać defibrylator do udzielania pomocy, jak również wyjaśniono, jakie są aspekty prawne nie udzielenia pomocy drugiemu człowiekowi.

Na warsztatach omówiono również przebieg rozmowy telefonicznej z operatorem numeru alarmowego i wskazano jak ważne jest udzielenie właściwych informacji, co do adresu i miejsca, w którym znajduje się człowiek potrzebujący pomocy.

Na zakończenie spotkania seniorzy otrzymali, zakupione przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego „odblaski” zwiększające widoczność człowieka po zmroku oraz materiały edukacyjne opisujące sposoby działania przestępców, którzy chcą oszukać swoje potencjalne ofiary w celu wyłudzenia od nich pieniędzy lub wartościowych przedmiotów.

„Nieś pomoc drugiemu człowiekowi”, warsztaty dla seniorów w Wilanowie.Fot. BBiZK
Zobacz galerię (5 zdjęć)
„Nieś pomoc drugiemu człowiekowi”, warsztaty dla seniorów w Wilanowie.Fot. BBiZK
„Nieś pomoc drugiemu człowiekowi”, warsztaty dla seniorów w Wilanowie.Fot. BBiZK
„Nieś pomoc drugiemu człowiekowi”, warsztaty dla seniorów w Wilanowie.Fot. BBiZK
„Nieś pomoc drugiemu człowiekowi”, warsztaty dla seniorów w Wilanowie.Fot. BBiZK