null

"Pierwsza pomoc" dla wolskich seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
"Pierwsza pomoc" dla wolskich seniorów Fot. BBiZK

Z inicjatywy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wola przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów połączone z projekcją filmu edukacyjnego pt. „Pożar”.

Szkolenie odbyło się w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Nowolipie 25B. Pracownicy Delegatury BBiZK zaprezentowali film edukacyjny przestrzegający przed konkretnymi zachowaniami mogącymi prowadzić do pożaru.

Tematykę pierwszej pomocy przedmedycznej przybliżyli funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Przedstawili zebranym sposoby postępowania z poszkodowanymi – zademonstrowali jak sprawdzić oddech, jak ułożyć osobę w pozycji bocznej bezpiecznej, jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. Omówili także kolejności przekazywania informacji dyspozytorowi w trakcie telefonicznego wzywania pomocy. Osoby starsze aktywnie brały udział w ćwiczeniach.

Celem utrwalenia wiedzy zebrani otrzymali zakładki do książek z instrukcją udzielania pierwszej pomocy oraz zakładki promujące Europejski Numer Alarmowy 112 i elementy odblaskowe poprawiające bezpieczeństwo po zmroku.

"Pierwsza pomoc" dla wolskich seniorów Fot. BBiZK
Zobacz galerię (3 zdjęć)
"Pierwsza pomoc" dla wolskich seniorów Fot. BBiZK
"Pierwsza pomoc" dla wolskich seniorów Fot. BBiZK