null

"Poradnik dla pedagogów dot. współpracy Policji z placówkami oświatowymi"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Materiał powstał w ramach realizacji programu prewencyjnego Komendy Stołecznej Policji pn. „Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji” oraz Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla m.st. Warszawy na lata 2011-2014 pn. „Bezpieczna Warszawa”.

Poradnik stanowi kompendium wiedzy dla nauczycieli oraz pedagogów szkolnych dotyczy procedur postępowania w przypadkach wystąpienia sytuacji ryzykownych wśród uczniów.

Głównym odbiorcą poradnika są nauczyciele i pedagodzy warszawskich publicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Mamy nadzieję, iż publikacja poradnika przyczyni się do poszerzenia stołecznej oferty edukacyjnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a tym samym do zwiększenia poczucia ich bezpieczeństwa. Zawarte w nim procedury postępowania w przypadkach wystąpienia sytuacji ryzykownych wśród uczniów, będą cennym uzupełnieniem filmów edukacyjnych z cyklu „Nie warto ryzykować!”, realizowanych przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Poradnik sfinansowany został przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy oraz był rekomendowany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Publikacja została rozdysponowana przez Delegatury BBiZK do wszystkich publicznych warszawskich szkół.

Poniżej znajduje się spis treści poradnika:

 1. Demoralizacja.
 2. Dopalacze.
 3. Uczeń jako sprawca bądź ofiara czynu karalnego.
 4. Prawa i obowiązki pokrzywdzonego.
 5. Uprawnienia Policji.
 6. Ważne informacje dla dyrektorów szkół.
 7. Patrole szkolne.
 8. Zasady postępowania dyrektora szkoły po otrzymaniu informacji o podejrzeniu podłożenia ładunku wybuchowego lub innego środka rażenia zbiorowego.
 9. Pojęcie funkcjonariusza publicznego.
 10. Przykłady przestępstw ściganych z urzędu, na wniosek i z oskarżenia prywatnego.
 11. Stalking – przestępstwo związane z komunikacją elektroniczną.
 12. Przestępstwa z nienawiści.
 13. Program profilaktyczny Komendy Stołecznej Policji „Stop przemocy w szkołach”.
 14. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla m.st. Warszawy na lata 2011-2014 pn. „Bezpieczna Warszawa”.
 15. Wykaz komórek ds. nieletnich organizacyjnych patologii jednostek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji.
 16. Inne instytucje zajmujące się zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 17. Wykaz wybranych aktów prawnych dotyczących problematyki zapobiegania demoralizacji i przestępczości dzieci i młodzieży.

  Zapraszamy do zapoznania się z publikacją!

Załączniki: