null

"Porozmawiajmy o bezpieczeństwie." debata w Dzielnicy Białołęka

Drukuj otwiera się w nowej karcie
„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”- debata w Dzielnicy Białołęka. Fot. BBiZK
„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”- debata w Dzielnicy Białołęka. Fot. BBiZK

W dniu 30 września br. przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Białołęka wzięli udział w debacie społecznej pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, połączonej z posiedzeniem Komisji Statutowej i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Białołęka. Debata odbyła się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197.

Na spotkaniu kierownik Delegatury zapoznał uczestników z zadaniami Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego m.st Warszawy realizowanymi w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawił zgłoszenia, które najczęściej wpływają od mieszkańców dzielnicy.

Głównymi problemami, jakie zgłaszali uczestnicy debaty były czyny związane z kwestią usuwania porzuconych pojazdów, kradzieży pojazdów i włamań do domów oraz zakłócania porządku publicznego.

Na poszczególne tematy i pytania odpowiedzi udzielali Komendant Komisariatu Policji Warszawa Białołęka oraz Naczelnik VI Oddziału Terenowego  Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

  

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”- debata w Dzielnicy Białołęka. Fot. BBiZK