null

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej rozmawiają z mieszkańcami podczas debaty społecznej „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć wpływ”.
Debata społeczna w dzielnicy Targówek. Fot. BBiZK

W dniu 5 września 2022 r. w Urzędzie Dzielnicy Targówek odbyła się debata społeczna pt. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”, której organizatorem był Komendant Komisariatu Policji Warszawa Targówek.

Na początku debaty oficer prasowy KRP Warszawa VI przywitała zaproszonych gości oraz mieszkańców dzielnicy, omówiła etapy debaty, zachęcając do zgłaszania problemów i pomysłów związanych z bezpieczeństwem. Celem debaty jest poprawa relacji Policji ze społeczeństwem oraz budowanie atmosfery zaufania i zaangażowania.

Komendant Komisariatu Policji Warszawa Targówek oraz zastępca Naczelnika VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej przedstawili statystyki przestępstw oraz omówili działania funkcjonariuszy w roku 2021.

W trakcie debaty Policja oraz Straż Miejska przedstawiły prezentacje:

Prezentacja Policji – Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ

Prezentacja Straży Miejskiej – Bezpieczeństwo w dzielnicy Targówek 2021 i pierwszym półroczu 2022

Mieszkańcy zgłosili różnego rodzaju problemy m.in. parkowanie samochodów w miejscach niedozwolonych, spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku publicznego.

Mieszkańcy zostali również zapoznani z możliwością korzystania z aplikacji „Moja komenda” oraz „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

W debacie wzięli udział:

  1. Zastępca Komendanta Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI – młodszy inspektor Paweł Glinka.
  2. Komendant Komisariatu Policji Warszawa Targówek – nadkomisarz Mariusz Romanowski.
  3. Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Targówek – Zbigniew Andrzejewski.
  4. Zastępca Naczelnika VI Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy– Andrzej Pawlak.
  5. Burmistrz Dzielnicy Targówek – Małgorzata Kwiatkowska.
  6. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek  – Jędrzej Kunowski.
  7. Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Targówek – Jarosław Konończuk.
  8. Prokurator Rejonowy Warszawa Praga-Północ – Andrzej Gomółka.