null

"Prom Kultury Saska Kępa" pozwala widzom wejść na scenę

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Teatr Forum. Fot. BBiZK
Teatr Forum. Fot. BBiZK

20 lutego br. z inicjatywy delegatury BBiZK w siedzibie „Prom Kultury Saska Kępa” przy ul. Brukselskiej zorganizowano zajęcia Teatru Forum, których realizatorem są funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

W spektaklu poruszającym problematykę związaną z substancjami psychoaktywnymi w środowisku młodzieży udział wzięli uczniowie XXXV LO im. B. Prusa w Warszawie. Celem tej formy teatru jest aktywizacja uczniów poprzez szukanie rozwiązań dla problemów społecznych i rówieśniczych oraz zmniejszeniu zasięgu zachowań ryzykownych.

Projekt spotkał się z ogromnym entuzjazmem, a młodzież z dużym zaangażowaniem włączyła się w udział w jego przebiegu i tworzeniu własnych rozwiązań napotkanych problemów.

Były to kolejne zajęcia w realizowanym na terenie dzielnicy Praga-Południe programie profilaktycznym dla dzieci i młodzieży.

Teatr Forum. Fot. BBiZK