null

"Trzeźwy kierowca w Rembertowie"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
 „Trzeźwy kierowca w Rembertowie”.Fot.BBiZK
„Trzeźwy kierowca w Rembertowie”.Fot.BBiZK

W dniu 7 października br. w godzinach wczesno-porannych pracownicy delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzani Kryzysowego przy wsparciu Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia wzięli udział we wspólnej akcji z rembertowską policją pn. „Trzeźwy kierowca w Rembertowie”.

Akcję przeprowadzono w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na role silnych więzi rodzinnych w profilaktyce uzależnień, jak również szerzenie idei pielęgnowania wartości rodzinnych. Kampania poprzez swoje cele i propagowane treści doskonale wpisuje się w działania prowadzone na terenie dzielnicy Rembertów w ramach Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień.

Działania delegatury polegały na promowaniu bezpiecznych zachowań i „nagradzaniu” kierowców, u których nie stwierdzono alkoholu w wydychanym powietrzu. Założeniem dzisiejszej akcji było przeprowadzenie jak największej ilości kontroli kierowców i wyeliminowania z ruchu tych, którzy będą prowadzić pojazdy pod wpływem alkoholu oraz zwrócenie uwagi uczestników ruchu na problem jakim w dalszym ciągu jest jazda pod wpływem alkoholu.

W wyniku podjętych działań kontroli poddano 56 kierujących. Niestety, nie wszyscy wzięli sobie do serca złotą zasadę: Piłeś-Nie jedź! Funkcjonariusze rembertowskiej policji zatrzymali prawo jazdy kierującej, która zdecydowała się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu.

Akcja „Trzeźwy kierowca w Rembertowie” będzie kontynuowana przez cały październik. Patrole policji wraz z przedstawicielem delegatury BBiZK będą pojawiać się w godzinach porannych w wytypowanych miejscach o wzmożonym natężeniu porannego ruchu pojazdów.

Dzisiejsza kontrola pokazuje, że pomimo różnych kampanii informacyjnych, nadal za kierownice wsiadają nieodpowiedzialni kierowcy czym mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach wypadków, nie tylko dla nich samych i członków ich rodzin, ale i dla innych uczestników ruchu drogowego. 

 „Trzeźwy kierowca w Rembertowie”.Fot.BBiZK
Zobacz galerię (4 zdjęć)
 „Trzeźwy kierowca w Rembertowie”.Fot.BBiZK
 „Trzeźwy kierowca w Rembertowie”.Fot.BBiZK
 „Trzeźwy kierowca w Rembertowie”.Fot.BBiZK