null

"Zima w mieście" – bezpieczne ferie w dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
„Zima w mieście” – bezpieczne ferie w dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK
„Zima w mieście” – bezpieczne ferie w dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK

W dniu 11 lutego br. w ramach akcji „Zima w mieście”, w siedzibie Komendy Rejonowej Policji Warszawa III odbyło się spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej 31 w Warszawie.

Spotkanie prowadziła policjanta Zespołu Profilaktyki Komendy Rejonowej Policji Warszawa III z udziałem przedstawiciela Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Włochy.

W trakcie spotkania przeprowadzono zajęcia edukacyjne o bezpieczeństwie młodych mieszkańców stolicy podczas ferii zimowych i nie tylko. Zajęcia prowadzone były w formie pogadanki, dyskusji i zabawy. Omówiono również zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zasady zachowania się w sytuacjach zagrożenia i procedury powiadamiania służb ratunkowych.

Zwrócono również uczniom uwagę na narastający problem cyberprzemocy ze strony rówieśników, przyczyn i sposobów obrony przed nią oraz zagrożeń związanych z internetem.

Zajęcia spotkały się z zainteresowaniem uczniów, a także pedagogów szkolnych, którzy zaproponowali przeprowadzenie cyklu tego rodzaju zajęć.

Na koniec zajęć prowadzący wręczyli uczniom komiks „Kapitan Wyderka”, przy pomocy którego uczestnicy spotkania będą mogli utrwalić sobie poruszane na spotkaniu tematy.

„Zima w Mieście” – bezpieczne ferie w dzielnicy Włochy. Fot. BBiZK