null

Akcja „Zima w mieście” w dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na środku sali gimnastycznej stoi przedstawiciel Delegatury BBiZK w Dzielnicy Włochy i wręcza kamizelki odblaskowe Pani Dyrektor OSIR w Dzielnicy Włochy, która jest organizatorką zajęć Zima w Mieście w Dzielnicy Włochy.
Akcja „Zima w mieście” w dzielnicy Włochy

W dniu 31 stycznia br. w ramach akcji „Zima w mieście”, w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy odbyło się spotkanie z uczniami szkół podstawowych z klas I - IV.

Spotkanie poprowadziła policjantka Zespołu Profilaktyki Komendy Rejonowej Policji Warszawa III z udziałem przedstawiciela Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Włochy.

W trakcie spotkania przeprowadzono zajęcia edukacyjne o bezpieczeństwie młodych mieszkańców stolicy podczas ferii zimowych i nie tylko. Zajęcia prowadzone były w formie pogadanki, dyskusji i zabawy. Omówiono zasady zachowania się w sytuacjach zagrożenia i procedury powiadamiania służb ratunkowych.

Zwrócono również uczniom uwagę na narastający problem cyberprzemocy ze strony rówieśników, przyczyn i sposoby obrony przed nią oraz zagrożniami związanymi z internetem.

Zajęcia spotkały się z zainteresowaniem uczniów, a także pedagogów szkolnych, którzy zaproponowali przeprowadzenie cyklu tego rodzaju zajęć.

Na koniec zajęć prowadzący wręczyli uczniom kamizelki i odblaski otrzymane z Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Na sali gimnastycznej siedzi kilkunastoosobowa grupa uczniów klas 1-4. Przed nimi stoi policjantka i wychowawca szkolny. Policjantka rozmawia z dziećmi na temat bezpiecznego zachowania podczas ferii i zagrożeń związanych z cyberprzemocą ze strony rówieśników.