null

Akcja "Trochę ciepła dla bezdomnego" już wystartowała

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Akcja „Trochę ciepła dla bezdomnego” już wystartowała Fot. SM
Akcja „Trochę ciepła dla bezdomnego” już wystartowała Fot. SM

Po raz czwarty stołeczna Straż Miejska i Caritas Polska przygotowały akcję pomocy bezdomnym w okresie jesienno-zimowym – „Trochę ciepła dla bezdomnego”.

Strażnicy Miejscy pomagają bezdomnym przez cały rok. Współpracują w tym zakresie z ośrodkami pomocy społecznej i innymi wyspecjalizowanymi w tym zakresie podmiotami. Jednak to w okresie jesienno-zimowym ta pomoc jest szczególnie istotna. Kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych, dowożenie ciepłych posiłków, zbiórka odzieży oraz koców i śpiworów to tylko przykłady działań, które mają na celu pomoc osobom bezdomnym.

W trakcie tegorocznej edycji akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego” dwa razy w tygodniu kuchnia Spółdzielni Socjalnej „Kto rano wstaje”, która działa przy schronisku Caritas Archidiecezji Warszawskiej, będzie gotowała dla bezdomnych 100 litrów zupy. Dostarczy ją do prawie 120 miejsc, gdzie z posiłku skorzysta ponad 300 bezdomnych. Koszt przygotowania posiłków i zakupienia 800 par skarpet oraz 200 czapek na potrzeby tegorocznej akcji to 30 tys. zł.

Warto przypomnieć, że od ubiegłego roku bezdomnym pomaga Uliczny Patrol Medyczny – wspólne przedsięwzięcie Caritas Polska, Straży Miejskiej, Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei. Jest to całoroczna objazdowa pomoc dla osób bezdomnych, wykluczonych i ubogich. Specjalnie oznakowany samochód straży miejskiej z doświadczonymi ratownikami na pokładzie, wyposażony w sprzęt i środki medyczne kilka razy w miesiącu objeżdża znane strażnikom miejsca przebywania osób bezdomnych oraz ulice Warszawy. Ratownicy udzielają potrzebującym doraźnej pomocy medycznej, kierują lub dowożą ich do szpitala lub Przychodni Lekarzy Nadziei.

Miasto Stołeczne wspiera także inne inicjatywy ukierunkowane na udzielanie pomocy bezdomnym. Mobilny Punkt Poradnictwa, czyli autobus dla osób w kryzysie bezdomności, będzie pełnił ważną rolę w udzielaniu pomocy doraźnej. Autobus umożliwi osobom bezdomnym przemieszczanie się pomiędzy schroniskami, noclegowniami, jadłodajniami, ogrzewalniami, punktami pomocy medycznej oraz łaźnią. MPP dociera do dworców kolejowych, miejsc, gdzie przebywają osoby bezdomne, oferując możliwość transportu do placówek, ciepły napój oraz poradnictwo.

Na zlecenie ratusza w autobusie dyżurują streetworkerzy ze Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej oraz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Warszawa-Praga. W autobusie streetworkerzy diagnozują i informują osoby bezdomne o rodzajach i formach pomocy świadczonej przez różne instytucje.

Akcja „Trochę ciepła dla bezdomnego” już wystartowała Fot. SM
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Akcja „Trochę ciepła dla bezdomnego” już wystartowała Fot. SM
Akcja „Trochę ciepła dla bezdomnego” już wystartowała Fot. SM
Mobilny Punkt Poradnictwa dla osób bezdomnych Fot. R. Motyl
Mobilny Punkt Poradnictwa dla osób bezdomnych Fot. R. Motyl
Mobilny Punkt Poradnictwa dla osób bezdomnych Fot. R. Motyl