null

Akcja "Trzeźwy kierowca w Rembertowie".

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W październiku br. delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wspólnie z funkcjonariuszami rembertowskiej policji przeprowadzi na terenie dzielnicy akcję pn. „Trzeźwy kierowca w Rembertowie”.

Akcja prowadzona będzie w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”, której celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na role silnych więzi rodzinnych w profilaktyce uzależnień, jak również szerzenie idei pielęgnowania wartości rodzinnych. Kampania poprzez swoje cele i propagowane treści doskonale wpisuje się w działania prowadzone na terenie dzielnicy Rembertów w ramach Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień.

7 października br. kierownik delegatury wraz z funkcjonariuszami KP Warszawa Rembertów przy wsparciu Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, będzie uczestniczył w kontroli stanu trzeźwości kierowców. Działania delegatury będą polegać na promowaniu bezpiecznych zachowań i „nagradzaniu” kierowców, u których nie stwierdzono alkoholu w wydychanym powietrzu.