null

Akcja „Zima w mieście” w dzielnicy Włochy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Uczniowie siedzą na podłodze w sali sportowej OSiR i słuchają zajęć. Przed nimi stoi umundurowany policjant i pracownica Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa .
Zajęcia o bezpieczeństwie | Autor: SCB

W dniu 25 stycznia br. w ramach akcji „Zima w mieście” w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy odbyło się spotkanie z uczniami szkół podstawowych z klas I – VI.

Tematem spotkania było bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców stolicy podczas zabaw na dworze nie tylko w okresie ferii zimowych. Pogadankę prowadził policjant z Zespołu Profilaktyki Komendy Rejonowej Policji Warszawa III wraz z przedstawicielem Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w Dzielnicy Włochy.

Dzieci dowiedziały się, że nie wolno wchodzić na zamarznięte jeziora, stawy i rzeki, nawet jeśli mróz i wydaje się, że pokrywa lodowa jest gruba. Na łyżwach można jeździć tylko na sztucznych, specjalnie przygotowanych do tego typu aktywności lodowiskach. Jazda na sankach powinna odbywać się w miejscach odsuniętych od dróg, chodników, zbiorników wodnych i drzew, tak, żeby uniknąć zderzenia czy wpadnięcia do wody.

Oprócz tego, omówiono zasady zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz korzystania z numeru alarmowego 112. Uczniowie dowiedzieli się też jakie procedury obowiązują podczas powiadamiania służb ratunkowych o zdarzeniu.

Prowadzący zwrócili uwagę uczniów na narastający problem cyberprzemocy ze strony rówieśników. Omówili przyczyny i sposoby obrony przed nią. Poruszyli też temat innych zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.  

Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały kolorowanki pt. „Pomagam, bo umiem” oraz opaski odblaskowe ufundowane przez Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa Urzędu m.st. Warszawy.