null

Alarmowanie i ostrzeganie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Alarmowanie i ostrzeganie

Na terenie Warszawy funkcjonuje system ostrzegania i alarmowania, który powiadomi mieszkańców o: klęsce żywiołowej, skażeniu, ataku terrorystycznym i  innych zagrożeniach.

Sygnały alarmowe i ostrzegawcze przekazywane są przez syreny alarmowe oraz środki masowego przekazu - radio oraz telewizję. Istnieją także inne formy informowania ludności np. poprzez megafony lub wiadomości sms. 

Alarm jest ogłaszany w przypadku zagrożenia – np. skażenia, zakażenia, klęski żywiołowej oraz zagrożenia środowiska.

Ostrzeżenie przekazywane są przez środki masowego przekazu w przypadku, kiedy istnieje ryzyko wystąpienia zagrożenia.

Sygnały alarmowe

Ogłoszenie alarmu:

 • sygnał akustyczny: Modulowany dźwięk syren w okresie 3 minut
 • środki masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (przyczyna, rodzaj)………… dla …………
 • wizualny sygnał alarmowy: Znak żółty w kształcie trójkąta lub uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

Odwołanie alarmu:

 • sygnał akustyczny: Ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut
 • środki masowego przekazu: powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:  Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (przyczyna, rodzaj)………… dla …………

Komunikaty ostrzegawcze

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami:

 • ogłoszenie komunikatu przez środki masowego przekazu, powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie …………….. około godz ……... min ……. może nastąpić skażenie ……………(rodzaj) dla ………….

 • odwołanie komunikatu przez środki masowego przekazu, powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu…………. (rodzaj) dla ……………

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami:

 • sposób ogłoszenia komunikatu poprzez środki masowego przekazu:

Formę i treść komunikatu uprzedzającego o zagrożeniu skażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 • sposób odwołania komunikatu poprzez środki masowego przekazu, powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ...................... (rodzaj) dla ..................

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska:

 • sposób ogłoszenia  komunikatu poprzez środki masowego przekazu, powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ................... (rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 • sposób odwołania komunikatu poprzez środki masowego przekazu, powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ...................... (rodzaj) dla .................

Postępowanie po usłyszeniu sygnałów alarmowych

Należy skontaktować się z sąsiadami, by upewnić się, czy słyszeli alarm.

Kierowcy prowadzący pojazd w chwili ogłoszenia alarmu powinni go zatrzymać w takim miejscu, aby nie blokował ciągów komunikacyjnych. Po ogłoszeniu alarmu należy zastosować się do poleceń i zaleceń przekazywanych w komunikatach.

Jeśli usłyszysz alarm, znajdując się w domu:

 • gdy usłyszysz trzyminutowe modulowane wycie syren, nie wolno wpadać w panikę. Włącz radio lub telewizor, które poinformują Cię, przed jakim zagrożeniem ostrzegani są ludzie i co należy w tej sytuacji zrobić; 
 • jeśli wystąpi potrzeba ewakuacji z miejsca zamieszkania, powinno się wyłączyć w domach urządzenia elektryczne i gazowe, zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie; 
 • szykując się do wyjścia, należy zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, środki opatrunkowe oraz w miarę możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy na baterię i leki zażywane na stałe; 
 • przygotować plecak bezpieczeństwa; 
 • zawiadomić o alarmie sąsiadów, którzy mogli go nie usłyszeć; 

Jeśli usłyszysz alarm przebywając w miejscu pracy, na zewnątrz:

 • przerwij pracę, wyłącz wszelkie maszyny i urządzenia;
 • udaj się do bezpiecznego miejsca , schowaj się za trwałymi osłonami;
 • pomóż osobom słabszym, starszym oraz niepełnosprawnym;
 • jeśli prowadzisz samochód, zatrzymaj go i ustaw tak,   by nie blokował ciągów komunikacyjnych;
 • nie zbliżaj się do regionu zagrożonego;
 • stosuj się do informacji przekazywanych w komunikatach;

Najważniejsze! Postępuj zgodnie z poleceniami służb, stosuj się do przekazywanych komunikatów.