null

Bezcłowy przywóz towarów przeznaczonych dla powodzian

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Działania przeciwpowodziowe przy Porcie Praskim

Informujemy iż decyzją Komisji Europejskiej z dnia 30 września 2010 roku bezcłowo mogą być przywożone towary w celu wprowadzenia do swobodnego obrotu:

  • przez organy państwowe lub organizacje zatwierdzone przez właściwe organy Polski przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji wśród ofiar powodzi, które miały miejsce w maju 2010 roku w Polsce, lub bezpłatnie udostępniane tym ofiarom lecz pozostające własnością tych organizacji;
  • za pośrednictwem agencji pomocowych w celu zaspokojenia ich potrzeb w trakcie prowadzenia przez nie działalności.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Załączniki: