null

Bezpieczeństwo dzieci w bielańskich szkołach i przedszkolach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Bezpieczeństwo dzieci w bielańskich szkołach i przedszkolach Fot. BBiZK
Bezpieczeństwo dzieci w bielańskich szkołach i przedszkolach Fot. BBiZK

27 września br. w sali widowiskowej bielańskiego ratusza odbyła się debata o bezpieczeństwie w bielańskich placówkach oświatowych. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez Delegaturę BBiZK w Dzielnicy Bielany oraz Wydział Oświaty i Wychowania.

Początek nowego roku szkolnego wydaje się być dobrym momentem, aby placówkom oświatowym przypomnieć o wymaganiach ochrony przeciwpożarowej, ale także okazją do przekazania przez Policję i Straż Miejską kadrze placówek oświatowych informacji dotyczących zagadnień bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz wymiana informacji o sytuacji w placówkach między uczestnikami spotkania a służbami.

W spotkaniu udział wzięli między innymi Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6, Naczelnik Wydziału do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KRP Warszawa V, Naczelnik i Zastępca Naczelnika V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej, Zastępca Burmistrz Dzielnicy Bielany, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania, przedstawiciele Delegatury BBiZK, a przede wszystkim kadra pedagogiczna z blisko 60 szkół i przedszkoli z terenu Dzielnicy Bielany.

Podczas spotkania prowadzonego przez Kierownika Zespołu Delegatury BBiZK przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej omówili tematykę m.in. dotyczącą ewakuacji z placówek oświatowych. Policjanci wypowiedzieli się na temat zagrożenia terrorystycznego oraz zjawisk przemocy rówieśniczej, przeciwdziałaniu dystrybucji środków psychoaktywnych. Przedstawiciele Straży Miejskiej omówili zjawisko przemocy rówieśniczej, przeciwdziałaniu dystrybucji środków psychoaktywnych, naruszaniu przepisów ruchu drogowego w pobliżu placówek oświatowych. Wykłady przedstawicieli służb były wspomagane prezentacjami multimedialnymi m.in. filmami przygotowywanymi przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Bezpieczeństwo dzieci w bielańskich szkołach i przedszkolach Fot. BBiZK
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Bezpieczeństwo dzieci w bielańskich szkołach i przedszkolach Fot. BBiZK
Bezpieczeństwo dzieci w bielańskich szkołach i przedszkolach Fot. BBiZK