null

Bezpieczeństwo nad wodą

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Policjantka prezentuje policyjną kamizelkę pneumatyczną.
Przedszkolaki słuchają policjantki z Komisariatu Rzecznego Policji. Fot. BBiZK

W dniach 12 i 13 maja br. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ zorganizowała wraz policjantką z Komisariatu Rzecznego Policji zajęcia dla przedszkolaków o tematyce bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa nad wodą. Spotkania z dziećmi (w sumie 9 grup) odbyły się w przedszkolach nr 167 przy ul. Namysłowskiej 1 oraz nr 169 przy ul. Namysłowskiej 11 w Warszawie.

Z policyjnych statystyk wynika, że corocznie do największej liczby utonięć dochodzi w miejscach niestrzeżonych, ale niezabronionych. Osoby przebywające nad wodą często przeceniają swoje umiejętności, a także nie mają dostatecznej wiedzy o możliwych zagrożeniach i bagatelizują je. Dlatego niezbędna jest rzetelna edukacja społeczeństwa, prowadzona od najmłodszych lat.

Celem spotkań z dziećmi było:

  1. zwiększenie świadomości zagrożeń nad wodą – przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym i niepożądanym,
  2. poszerzenie  wiedzy dzieci o zagrożeniach, mogących wystąpić w związku ze środowiskiem wodnym w sezonie letnim – profilaktyka zagrożeń,
  3. wypracowanie u dzieci wzorca bezpiecznych zachowań nad wodą,
  4. nauka prawidłowych reakcji na sytuacje wystąpienia/zaistnienia zagrożenia – techniki ratownictwa wodnego oraz samoratownictwa, edukacja z zakresu środków ratunkowych i asekuracyjnych – ich funkcje oraz sposoby używania,
  5. edukacja z zakresu niesienia pomocy, wzywania służb ratunkowych i udzielania pierwszej pomocy,
  6. zachęcenie dzieci do nauki pływania i aktywnego spędzania czasu poprzez uprawianie sportów i promowanie zdrowego trybu życia – picia wody i zdrowego odżywiania się,
  7. uwrażliwienie dzieci na dbałość o otaczające je środowisko.

Podczas zajęć przedszkolaki miały niecodzienną okazję do zapoznania się z różnymi rodzajami środków ratowniczych i asekuracyjnych, sposobami ich użycia, technikami ratownictwa na wodzie, wykorzystywanymi przez profesjonalnych ratowników oraz elementami samoratownictwa, które mogą przydać się w momencie wystąpienia zagrożenia. Dzieci mogły przećwiczyć również prawidłowe sposoby zakładania kamizelki ratunkowej oraz to, jak prawidłowo przygotować swoje ciało do wejścia do wody. Policjantka z Komisariatu Rzecznego opowiedziała o swojej pracy, a maluchy mogły wcielić się w role policjantek i policjantów przymierzając różne rodzaje czapek, używanych przez funkcjonariuszy.

Przedstawiciel Delegatury rozmawiał z dziećmi o tym, jak prawidłowo postępować podczas wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych, tj. wichur, burzy, silnych opadów deszczu powodujących powodzie oraz upałów. Za aktywny udział w zajęciach młodsze dzieci zostały nagrodzone odblaskami, natomiast starsze - książeczkami edukacyjnymi pn. „Weatherman – historia człowieka, który wiedział wszystko o pogodzie” oraz „Kapitan Wyderka – ucz się, baw i bądź bezpieczny”, zakupionymi ze środków Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Po takich zajęciach dzieci będą już pamiętać, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i mądre korzystanie z kąpielisk.

Policjantka prowadzi zajęcia z grupą dzieci.
Zobacz galerię (19 zdjęć)
Policjanta pokazuje grupie dzieci koło ratunkowe.
Policjantka prezentuje grupie dzieci działanie rzutki ratunkowej.
Policjantka prezentuje grupie dzieci działanie rzutki ratunkowej.
Przedszkolak przymierza kamizelkę ratunkową.
Przedszkolak i pani opiekunka prezentują różne kamizelki ratunkowe.
Pracownik Delegatury BBiZK prowadzi zajęcia o bezpieczeństwie z grupą dzieci
Policjantka opowiada dzieciom o swojej pracy.
Policjantka opowiada dzieciom o swojej pracy.
Policjantka prezentuje grupie dzieci działanie sprzętów ratunkowych.
Policjantka prezentuje grupie dzieci działanie sprzętów ratunkowych.
Przedszkolak prezentuje prawidłowe zapięcie kamizelki ratunkowej.
Przedszkolak i pani opiekunka prezentują różne kamizelki ratunkowe.
Policjanta pokazuje grupie dzieci koło ratunkowe.
Policjantka prezentuje policyjną kamizelkę pneumatyczną.
Policjantka prezentuje zasady użycia rzutki ratunkowej.
Pracownik Delegatury BBiZK prowadzi zajęcia o bezpieczeństwie z grupą dzieci.
Przedszkolaki prezentują kamizelki ratunkowe.
Dzieci próbują podnieść koło ratunkowe sprawdzając ile waży.