null

Bezpieczeństwo nad wodą podczas wakacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie grupowe - Funkcjonariusz Policji i przedstawiciel Delegatury BBiZK w Dzielnicy Praga-Północ z grupą dzieci, która prezentuje podarowane im książeczki edukacyjne pn. „Kapitan Wyderka”.

W dniu 3 sierpnia br. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ wraz policjantką z Komisariatu Rzecznego Policji zorganizowała zajęcia dla przedszkolaków o tematyce bezpieczeństwa nad wodą.

Z policyjnych statystyk wynika, że corocznie do największej liczby utonięć dochodzi w miejscach niestrzeżonych, ale niezabronionych. Osoby przebywające nad wodą często przeceniają swoje umiejętności, a także nie mają dostatecznej wiedzy o możliwych zagrożeniach i bagatelizują je. Dlatego niezbędna jest rzetelna edukacja społeczeństwa, prowadzona od najmłodszych lat.

Spotkania z dziećmi (w sumie 5 grup) odbyły się w dyżurującym Przedszkolu nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 w Warszawie.

Celem spotkań z dziećmi było:

  1. Zwiększenie świadomości zagrożeń nad wodą – przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym i niepożądanym.
  2. Poszerzenie wiedzy dzieci o zagrożeniach, mogących wystąpić nad wodą w sezonie letnim – profilaktyka zagrożeń.
  3. Wypracowanie u dzieci wzorca bezpiecznych zachowań nad wodą.
  4. Nauka prawidłowych reakcji na sytuacje wystąpienia/zaistnienia zagrożenia – techniki ratownictwa wodnego oraz samoratownictwa, edukacja z zakresu środków ratunkowych i asekuracyjnych – ich funkcje oraz sposoby używania.
  5. Edukacja z zakresu niesienia pomocy, wzywania służb ratunkowych i udzielania pierwszej pomocy.
  6. Zachęcenie dzieci do nauki pływania i aktywnego spędzania czasu poprzez uprawianie sportów i promowanie zdrowego trybu życia – picia wody i zdrowego odżywiania się.
  7. Uwrażliwienie dzieci na dbałość o otaczające je środowisko.

Podczas zajęć przedszkolaki miały niecodzienną okazję do zapoznania się z różnymi rodzajami środków ratowniczych i asekuracyjnych, sposobami ich użycia, technikami ratownictwa na wodzie, wykorzystywanymi przez profesjonalnych ratowników oraz elementami samoratownictwa, które mogą przydać się w momencie wystąpienia zagrożenia. Dzieci mogły przećwiczyć również prawidłowe sposoby zakładania kamizelki ratunkowej oraz, jak prawidłowo przygotować swoje ciało do wejścia do wody. Policjantka z Komisariatu Rzecznego Policji opowiedziała o swojej pracy, a maluchy mogły wcielić się w role policjantek i policjantów przymierzając różne rodzaje czapek, używanych przez funkcjonariuszy.

Przedszkolaki, w ramach nagrody za aktywny udział w zajęciach zostały obdarowane książeczkami edukacyjnymi pn. „Kapitan Wyderka – ucz się, baw i bądź bezpieczny”, zakupionymi przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy.

Po takich zajęciach dzieci będą już pamiętać, jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i mądre korzystanie z kąpielisk.

Wybrane grupy dzieci prezentują się dumnie w różnych czapkach policyjnych.
Zobacz galerię (22 zdjęć)
Wybrane grupy dzieci prezentują się dumnie w różnych czapkach policyjnych.
Zdjęcie grupowe - Funkcjonariusz Policji i przedstawiciel Delegatury BBiZK w Dzielnicy Praga-Północ z grupą dzieci, która prezentuje podarowane im książeczki edukacyjne pn. „Kapitan Wyderka”.
Funkcjonariusz Policji prowadzi zajęcia z różnymi grupami dzieci.
Funkcjonariusz Policji prowadzi zajęcia z różnymi grupami dzieci.
Funkcjonariusz Policji prowadzi zajęcia z różnymi grupami dzieci.
Funkcjonariusz Policji prowadzi zajęcia z różnymi grupami dzieci.
Funkcjonariusz Policji prowadzi zajęcia z różnymi grupami dzieci.
Funkcjonariusz Policji prowadzi zajęcia z różnymi grupami dzieci.
Grupa dzieci wciela się w role policjantek i policjantów przymierzając policyjne czapki.
Grupa dzieci pod okiem policjanta ćwiczy, jak schłodzić swoje nagrzane słońcem ciało przed wejściem do zimnej wody.
Grupa dzieci pod okiem policjanta ćwiczy, jak schłodzić swoje nagrzane słońcem ciało przed wejściem do zimnej wody.
Policjantka pokazuje na dziewczynce-ochotniczce, jak prawidłowo założyć i zapiąć kamizelkę ratunkową.
Funkcjonariusz Policji wodnej opowiada grupie dzieci o różnicy pomiędzy środkami ratowniczymi i asekuracyjnymi prezentując na dziewczynce-ochotnicze kamizelkę ratowniczą.
Funkcjonariusz Policji prowadzi zajęcia z grupą dzieci.
Funkcjonariusz Policji opowiada prezentuje grupie dzieci polską flagę i godło.
Funkcjonariusz Policji prowadzi zajęcia z grupą dzieci.
Funkcjonariusz Policji prowadzi zajęcia z grupą dzieci.
Funkcjonariusz Policji prowadzi zajęcia z grupą dzieci.
Dzieci pod okiem policjanta ćwiczą, jak schłodzić swoje nagrzane słońcem ciało przed wejściem do zimnej wody.
Dzieci pod okiem policjanta ćwiczą, jak schłodzić swoje nagrzane słońcem ciało przed wejściem do zimnej wody.
Policjant pokazuje na chłopcu-ochotniku, jak prawidłowo założyć i zapiąć kamizelkę ratunkową.