null

Bezpieczeństwo naszych mieszkańców

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Bezpieczeństwo naszych mieszkańców fot. BBiZK
Bezpieczeństwo naszych mieszkańców fot. BBiZK

W ramach programu „Bezpieczne osiedle”, w dniu 6 listopada 2019 roku w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Wilanów odbyła się debata z mieszkańcami „Powsina”. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo i porządek w rejonie miejsca zamieszkania.

Organizatorem przedsięwzięcia była Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wilanów. W debacie uczestniczyli  przedstawiciele Komisariatu Policji Warszawa Wilanów oraz funkcjonariusze II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Kierownik Delegatury Waldemar Szagdaj, pełniąc rolę moderatora, zapoznał uczestników spotkania z zadaniami Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawił główne założenia programu „Bezpieczne osiedle”.

Głównymi problemami wymienianymi przez mieszkańców były kradzieże i włamania do mieszkań i posesji, organizacja ruchu drogowego, zakłócanie spoczynku nocnego (libacje alkoholowe, nocne wyścigi samochodowo-motocyklowe) oraz zaśmiecanie terenu.

Wskazane problemy zostały odnotowane, a funkcjonariusze poszczególnych służb zapewnili, iż podejmą adekwatne działania zmierzające do ograniczenia, a w przyszłości eliminacji czynów prawnie zabronionych. Zaproszeni goście przedstawili również działania, które są już prowadzone na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Dzielnicy Wilanów zapewnił przybyłych mieszkańców o kierowaniu w ich miejsca zamieszkania patroli ponadnormatywnych Policji – finansowanych z budżety miasta stołecznego Warszawy.

Przedstawiciele służb mundurowych podkreślali konieczność bieżącego zgłaszania sytuacji budzących niepokój, dzwoniąc na numery alarmowe 986, 997, 112 oraz do Służby Dyżurnej Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.    

Bezpieczeństwo naszych mieszkańców fot. BBiZK
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Bezpieczeństwo naszych mieszkańców fot. BBiZK
Bezpieczeństwo naszych mieszkańców fot. BBiZK