null

Bezpieczeństwo naszych mieszkańców

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Strażnicy miejscy i policjanci siedzący przy stole
Bezpieczeństwo naszych mieszkańców Fot. BBiZK

W ramach programu „Bezpieczne osiedle”, w dniu 18 stycznia 2022 roku w sali widowiskowej filii Centrum Kultury Wilanów przy ul. Vogla 62 w Warszawie odbyła się debata z udziałem mieszkańców „Zawad”, „Kępy Zawadowskiej” i „Powsina”. Tematem przewodnim było bezpieczeństwo i porządek w rejonach miejsca zamieszkania.

Organizatorem przedsięwzięcia była Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wilanów. W spotkaniu uczestniczyli: Z-ca Burmistrza Dzielnicy Wilanów Pan Artur Buczyński, przedstawiciele II Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz kierownictwo miejscowego Komisariatu Policji.

Kierownik Delegatury - pełniący rolę moderatora, Pan Waldemar Szagdaj zapoznał uczestników z zadaniami Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przedstawił główne założenia i cele programu „Bezpieczne osiedle”.

W części dotyczącej pytań z sali, uczestnicy debaty przedstawiali nurtujące ich problemy. Głównymi zagadnieniami wymienianymi przez mieszkańców były czyny związane z zaborem mienia, organizacją ruchu drogowego, zaśmiecaniem terenu oraz utylizacją śmieci w przydomowych piecach centralnego ogrzewania. Mieszkańcy zwrócili uwagę na brak dostatecznego oświetlenia ulic oraz apelowali o montaż kamer miejskiego monitoringu.

Wszystkie wskazane problemy zostały omówione, a funkcjonariusze poszczególnych służb zapewnili pomoc w realizacji zamierzonych celów. Z-ca Burmistrza zadeklarował stopniowe rozszerzanie poszczególnych inwestycji infrastruktury wewnętrznej w tym przebudowy i doświetlenia poszczególnych ulic. Pan Artur Buczyński zapewnił mieszkańców, że wskazane problemy są monitorowane na bieżąco i cyklicznie występuje do służb mundurowych o wystawianie dodatkowych patroli, zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych. Zaproszeni goście przedstawili szereg działań, które są już prowadzone na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w Dzielnicy Wilanów zapewnił przybyłych mieszkańców o kierowaniu w ich miejsca zamieszkania patroli ponadnormatywnych Policji – finansowanych z budżetu miasta stołecznego Warszawy.    

Przedstawiciele służb mundurowych podkreślali konieczność bieżącego zgłaszania sytuacji budzących niepokój, dzwoniąc na numery alarmowe 986, 112 oraz do Służby Dyżurnej Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.    

Grupa ludzi siedząca na krzesłach.
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Grupa ludzi siedząca na krzesłach.
Grupa ludzi siedząca na krzesłach.