null

Bezpieczeństwo seniora tematem spotkania na Ochocie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Bezpieczeństwo seniora tematem spotkania na Ochocie. Fot. BBiZK
Bezpieczeństwo seniora tematem spotkania na Ochocie. Fot. BBiZK

Jak rozpoznać oszusta? W jaki sposób ustrzec się przed włamaniem? Jakie zagrożenia czyhają na współczesnego seniora? Te zagadnienia były tematem spotkania które odbyło się w dniu 12 marca br. w Klubie Seniora „Rakowiec” na Ochocie.

Na spotkaniu w ramach akcji „Babciu…bądź ostrożna” przypomniano seniorom jakie są metody wyłudzania przez oszustów pieniędzy. Wspomniano, że zgodnie z posiadanymi danymi statystycznymi na terenie m.st. Warszawy do najczęściej stosowanych przez przestępców należą metoda „na wnuczka", "policjanta" bądź "funkcjonariusza CBŚ". Wiedza w tym zakresie pomaga osobom starszym uchronić się przed takimi zagrożeniami oraz prawidłowo zachować się w sytuacji, która wzbudzi ich podejrzenia. Uczestnicy warsztatów chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w tym zakresie. Seniorzy przyznali, że najczęściej mieli styczność z telefonicznymi próbami wyłudzenia pieniędzy.

Przedstawicielka Komendy Rejonowej Policji Warszawa III wyjaśniła również uczestnikom spotkania na jakie zagrożenia mogą być narażeni seniorzy w wyniku nie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, wspomniała także jakie są zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu pieszym. Niestety często zdarza się, że to właśnie osoby w podeszłym wieku przekraczają jezdnię na czerwonym świetle lub w miejscach nieoznakowanych.

Pracownica Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przedstawiła zebranym zasady bezpiecznego korzystania z bankomatu oraz wyjaśniła jak należy postąpić w przypadku zgubienia dowodu osobistego. Istotne jest by kradzież dokumentu zgłosić jak najszybciej na komisariacie Policji i dodatkowo zastrzec swoje dane osobowe np. w placówce banku. Uniemożliwi to oszustom wyłudzenie kredytu przy ich użyciu.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki informacyjne.

Warsztaty przygotowali i przeprowadzili przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ochota oraz Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Bezpieczeństwo seniora tematem spotkania na Ochocie. Fot. BBiZK