null

Bezpieczeństwo seniorów na Pradze-Południe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Bezpieczeństwo seniorów na Pradze-Południe. Fot. BBiZK
Bezpieczeństwo seniorów na Pradze-Południe. Fot. BBiZK

W dniu 26 listopada 2018 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 z inicjatywy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odbyło się spotkanie z grupą seniorów dotyczące przemocy wobec osób starszych.

W dniu 26 listopada 2018r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 z inicjatywy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odbyło się spotkanie z grupą seniorów dotyczące przemocy wobec osób starszych. Prelekcję w ramach projektu współfinansowanego przez m.st. Warszawę prowadziła przedstawicielka Fundacji „Projekt Starsi”, policjantki z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej KRP Warszawa VII  oraz przedstawiciel delegatury BBiZK.

Przemoc, a w szczególności ta skierowana przeciwko osobom starszym to temat trudny, o którym często nie chcemy rozmawiać, zwłaszcza jeżeli zdarza się blisko nas, w naszej rodzinie czy sąsiedztwie. Może niestety dotknąć każdego niezależnie od jego wieku, dochodów czy też wykształcenia.  Jej sprawcami są często osoby nam bliskie, dzieci, wnuki, a ofierze trudno uwierzyć, że intencją sprawcy było jej skrzywdzenie.  Seniorzy usłyszeli jak rozpoznać przemoc, jakie są jej formy i jakie mity powstały wokół tego zjawiska oraz gdzie i do kogo można zwrócić się o pomoc. Dowiedzieli się również, że jedną z bardzo częstych form przemocy wobec starszych jest zaniedbanie czyli powstrzymanie się od odpowiedniej opieki, która zaspakajałaby fizyczne, medyczne czy też psychiczne jej potrzeby. Dlatego tak ważne jest zgłoszenie faktu stosowania przemocy, nie pozostawanie biernym. Da to szansę na powstrzymanie  sprawcy przed dalszymi działaniami i uzyskanie profesjonalnej pomocy.

Informacje można przekazywać anonimowo na nr alarmowy 112, Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia” 22 668 70 00 lub pod nr telefonu Zaufania dla Osób Starszych 22 635 09 54.

Bezpieczeństwo seniorów na Pradze-Południe. Fot. BBiZK
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Bezpieczeństwo seniorów na Pradze-Południe. Fot. BBiZK
Bezpieczeństwo seniorów na Pradze-Południe. Fot. BBiZK