null

Bezpieczeństwo seniorów w dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Bezpieczeństwo seniorów w dzielnicy Bielany Fot. BBiZK
Bezpieczeństwo seniorów w dzielnicy Bielany Fot. BBiZK

W sali widowiskowej ratusza przy ul. S. Żeromskiego 29 odbyła się debata pn. „BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW: Porady-Statystyki-Dyskusja”.

Począwszy od 2016 r., wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom najstarszych mieszkańców Bielan, Rada Seniorów we współpracy z Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego od początku 2017 r. organizuje spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej, aby jak największa liczba seniorów zapoznała się z informacjami o zagrożeniach oraz sposobach ich zapobiegania. W piątek 29 marca br.  z seniorami spotkali się I Zastępca Komendant Rejonowy Policji Warszawa V, Naczelnik Wydziału Prewencji KRP, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KRP, Zastępca rzecznika KRP,  Zastępca Naczelnika V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej, Wiceburmistrz Dzielnicy Bielany, a przede wszystkim około 120 seniorów.

Podczas spotkania wiceburmistrz podziękował Policji, Straży Miejskiej, Radzie Seniorów i Delegaturze BBiZK za przygotowanie tego spotkania i aktywne działania na rzecz bezpieczeństwa, a seniorom za dzisiejszą obecność. Przedstawiciel Zarządu Dzielnicy zapewnił, że stała poprawa warunków życia mieszkańców Bielan i Warszawy jest najważniejszym zadaniem samorządu, dlatego władze dzielnicy z przyjemnością wspierają wszelkie inicjatywny na rzecz poprawy bezpieczeństwa w lokalnej społeczności.

W trakcie pierwszej części spotkania, prowadzonego wspólnie przez Przewodniczącą Rady Seniorów oraz Kierownika Zespołu Delegatury BBiZK omówiono stan bezpieczeństwa w dzielnicy. Służby przedstawiły statystyki przestępstw i wykroczeń ze szczególnym uwzględnieniem kategorii dotykających seniorów. Podczas debaty najwięcej uwagi poświecono omówieniu zagrożeń, na które są narażeni seniorzy: przede wszystkim o nadal uprawianym procederze wyłudzeń na wnuczka, policjanta, listonosza, pracownika administracji oraz poradzono co należy zrobić w przypadku zgubienia dowodu osobistego, wizyty nieznajomych osób lub telefonów od osób podających się za przedstawicieli banku czy oferujących usług telekomunikacyjne.

Wiele przedstawionych porad i informacji uczestnicy spotkania już zapewne nieraz słyszeli, niemniej metody działania oszustów są stale modyfikowane, trzeba więc jak najczęściej przypominać o potencjalnych zagrożeniach, tym bardziej, że w 2018 r. na terenie dzielnicy dokonano aż 36 oszustów metodą „na wnuczka-policjanta”.  

Druga część spotkania miała charakter dialogu między służbami i seniorami. Mieszkańcy dzieli się swoimi refleksami o sytuacji na Bielanach. Seniorzy przekazali swoje uwagi dotyczące m.in. telefonów od instytucji para bankowych, parkowania na terenie dzielnicy, sprzątania po psach. Ogólne opinie wyrażano na sali widowiskowej natomiast indywidulane problemy zgłaszano do dzielnicowych Policji oraz inspektorów ds. rejonu Straży Miejskiej, którzy przyjmowali indywidualne zgłoszenia od seniorów w przedsionku sali widowiskowej zarówno w trakcie debaty jak i bezpośrednio po niej. Kończąc spotkanie pani Krystyna Żebrowska – przewodnicząca Rady Seniorów Dzielnicy Bielany podziękowała wszystkim za udane spotkanie, wysoko oceniła działania służb mundurowych i warszawskiego samorządu na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa najstarszym mieszkańcom Bielan oraz w imieniu obecnych na sali seniorów podziękowała za materiały informacyjne i elementy odblaskowe przygotowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.