null

Bezpieczeństwo w Ursusie tematem debaty społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Bezpieczeństwo w Ursusie tematem debaty społecznej Fot. BBiZK
Bezpieczeństwo w Ursusie tematem debaty społecznej Fot. BBiZK

5 grudnia w RSM Ursus przy ul. Gen. Sosnkowskiego 11 odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa w Ursusie.

Debatę zorganizowała Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Dzielnicy Ursus, Komendant Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, Zastępca Naczelnika III Oddziału Trenowego Straży Miejskiej, Komendant Komisariatu Policji Warszawa Ursus, dzielnicowi z Komisariatu Policji Warszawa Ursus oraz przedstawiciele Grup Osiedlowych uczestniczący w programie Bezpieczne Osiedle.

Debata stanowiła okazję do podsumowania efektów współpracy służb i mieszkańców Ursusa dotyczących bezpieczeństwa publicznego. Na podstawie zgłoszeń członków grup osiedlowych oraz informacji pochodzących od spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,  dyslokowane są patrole ponadnormatywne Policji.

Kierownik Delegatury BBiZK Ursus podsumował roczną działalność grup osiedlowych oraz przedstawił statystyki dotyczące rożnych rodzajów przestępstw i wykroczeń w odniesieniu do poszczególnych osiedli Dzielnicy Ursus. Przedstawił też działania Delegatury w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa.

W kolejnej części debaty  przedstawiciele grup osiedlowych mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania wniosków oraz opisywania problemów związanych z kwestiami bezpieczeństwa, z którymi mają do czynienia na swoich osiedlach. Wśród podnoszonych tematów znalazły się m.in.:  brak miejsc parkingowych, zbyt mała zdaniem mieszkańców liczba kamer monitoringu miejskiego, zwiększenie zapotrzebowania na patrole służb ponadnormatywnych Policji w piątki i soboty ze względu na  nasilające się w te dni negatywne zjawiska i aspołeczne zachowania. Wielu uczestników spotkania zgłosiło również swój niepokój związany z budową nowego osiedla mieszkaniowego na terenie byłej fabryki ZPC Ursus, która z pewnością wywoła utrudnienia komunikacyjne. Wiązać się to będzie z dużo większą liczbą samochodów na ulicach Ursusa.